Malnutrice / podvýživa u seniorů - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Malnutrice / podvýživa u seniorů

Malnutrice

„Jsem starý, už toho tolik nepotřebuji jíst“ je u seniorů naprosto mylný názor. Právě ve stáří má výživa zcela nezastupitelnou roli v udržení zdraví. Pojem malnutrice u seniorů značí nedostatečnou výživu, tedy nedostatečný příjem energie a živin, která ohrožuje jedince závažnými zdravotními komplikacemi, zvýšenou nemocností i úmrtností.

Co je malnutrice / podvýživa

Typickým příznakem malnutrice je nezamýšlený váhový úbytek, nízká tělesná hmotnost, nápadně nízký příjem stravy, pozměněné laboratorní hodnoty a svalová i celková slabost. Výskyt malnutrice je ve stáří častý, s postupujícím věkem se vyskytuje stále více, stoupá také se závažností onemocnění a nesoběstačností. U doma žijících zdravých seniorů je výskyt malnutrice mnohem nižší než u seniorů v domovech pro seniory a jiných sociálních zařízeních.

Příčiny malnutrice seniorů

Příčin malnutrice je celá řada a mnohdy se navzájem kombinují. Mezi nejčastější patří zhoršené vnímání chuti a čichu, nechutenství, snížení pocitu žízně, snížená tvorba slin, problémy s chrupem, kdy si senior vybírá jen ty potraviny, které ukousne a rozžvýká. Tím však dochází k omezení příjmu některých důležitých složek výživy, jako je vláknina, bílkoviny nebo některé vitaminy. Ve stáří se rovněž objevuje zhoršené trávení a vstřebávání živin. Spousta seniorů se potýká s omezenou hybností, což souvisí se sníženou samoobsluhou při nakupování a přípravě pokrmů. Přítomnost některých chronických onemocnění a užívání velkého množství léků, jejichž nežádoucím účinkem je často nechutenství, také přispívá k rozvoji malnutrice. Na vznik malnutrice mají vliv také faktory ekonomické, jako je nízká penze, a faktory psychosociální, kdy osamělost a sociální izolace mohou vést k tomu, že senior nemá chuť jíst, nemá potřebu si připravovat pokrmy, nebaví jej vařit jen pro sebe a jeho výživa se často stává jednotvárnou, nevyváženou a postrádající pestrost.

Následky podvýživy

Důsledkem malnutrice dochází k úbytku svalové hmoty, snížení celkové fyzické výkonnosti, zvyšuje se riziko pádů, zlomenin a poranění. Imunitní systém je oslaben, což vede k častějšímu výskytu infekcí a nemocí, které dále omezují příjem stravy. Malnutrice vede k horší regenerační schopnosti organismu, špatnému hojení ran, zhoršuje také probíhající chronická onemocnění, souvisí s vyšším rizikem vzniku dekubitů (proleženin). Velmi závažné jsou poruchy bdělosti, objevuje se nezájem o okolí, pokles aktivity, dezorientace a snížená soběstačnost, která nepříznivě působí na kvalitu života.

Prevence a léčba

Léčba malnutrice je velmi složitá a ne vždy úspěšná, proto je třeba jejímu vzniku předcházet. Prevence je možná dodržováním vyvážené, kvalitní a pestré stravy během celého života, ve stáří to platí dvojnásobně. Současně je důležité podporovat také pohybovou aktivitu pro udržení svalové hmoty. Při jakýchkoliv potížích souvisejících s příjmem stravy je třeba včas zakročit a případně konzultovat řešení problému s nutričním terapeutem.

Další články k tématu:

Nebylo nic nalezeno.