Léčba hemoroidů - Lepší péče
Témata: 

Léčba hemoroidů

Léčba hemoroidů záleží na stupni obtíží pacienta. Snahou léčby je odstranit či zmírnit příznaky hemoroidální nemoci a zabránit vzniku komplikací. V některých případech se nevyhneme chirurgickému řešení.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Konzervativní léčba

Konzervativní léčba je vhodná u hemoroidů I. stupně.  Používáme při ní masti a čípky, které obsahují znecitlivující účinné látky i látky urychlující hojení. Snižují bolestivost, omezují krvácení a mírní zánět. Smyslem léčby je nejen péče o zvětšené uzly, ale i o pokožku v oblasti řitního otvoru. Dále se podávají venotonika, léky zvyšující odolnost cévní stěny. Venotonika je možné po domluvě s gynekologem brát i v těhotenství či při kojení. Většina přípravků je dostupná v lékárnách bez lékařského předpisu. Při konzervativní terapii většinou nedojde k vyléčení hemoroidů a je jen otázkou času, kdy se onemocnění opět projeví.

Semikonzervativní léčba

Tato léčba je radikálnější a vhodná pro hemoroidy I. až II. stupně. Stojí na pomezí mezi neoperačními a operačními technikami. Dokáže zvětšené hemoroidální uzly odstranit nebo zmenšit, ale především zabraňuje tomu, aby se stav zhoršoval. Zákroky se provádějí ambulantně, bez celkové anestezie, pacient může být schopen práce krátce po výkonu. Jejich nevýhodou je, že je často nutné je opakovat. K těmto metodám patří:

  • zaškrcení hemoroidu elastickým kroužkem (Barronova ligatura),
  • destrukce hemoroidálního uzlu mrazem (kryoterapie),
  • destrukce uzlu infračerveným světlem (infračervená koagulace),
  • destrukce uzlu elektrickým proudem (elektrokoalgulace),
  • destrukce uzlu teplem (radiofrekvenční termoterapie),
  • detekce přívodné cévy ultrazvukem a následné chirurgické podvázání uzlu (HAL-Doppler),
  • uzavření hemoroidální cévy laserem (HeLP metoda),
  • sklerotizační léčba, spočívající v injekční aplikaci chemické látky do hemoroidálního uzlu; dnes se už téměř nepoužívá.

Chirurgická léčba

Operační zákrok volíme u vyšších stupňů hemoroidů a probíhá v celkové anestezii. Kromě vlastního uzlu se někdy odstraňuje i okolní tkáň. Hemoroidy se odstraní skalpelem či nůžkami a nechají se dohojit (otevřená hemoroidektomie) či jsou ošetřeny suturou (zavřená hemoroidektomie).

Zákrok nebývá komplikovaný, pro pacienta je ale rozhodující pooperační období, které může být velmi bolestivé. Provádí-li se klasická operace, odstraní se zvětšené uzly skalpelem a přívodné cévy se podváží. Vzniklé defekty se ponechávají spontánnímu zhojení, což způsobuje bolest a delší rekonvalescenci.

V poslední době se rozšířila operace podle Longa (Longova metoda). Chirurg při ní použije speciální jednorázový svorkovač (stapler). Při zákroku přeruší cévní zásobení a provede redukci vyhřezávající tkáně, která je zasunuta a fixována v konečníku. Pooperační hojení je většinou mnohem méně bolestivé a efektivita vzhledem k opakovanému vzniku hemoroidu vysoká.

U vyšších stupňů hemoroidů je možné provádět i odpaření zvětšeného uzlu laserem (LHP metoda) nebo rozšířenou ultrazvukovou metodu HAL-RAR. Zdravotní pojišťovny však hradí pouze některé lékařské výkony, proto je vhodné se lékaře zeptat i na otázku financí.