Jakými formami se může projevovat neschopnost udržet moč a co je jejich příčinou? - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Jakými formami se může projevovat neschopnost udržet moč a co je jejich příčinou?

Neschopnost udržet moč, inkontinence, má různé formy, příčiny i stupně závažnosti, jejichž odhalení je klíčem pro volbu správné léčby. Pro pacienta se vždy stává problémem nejen hygienickým a sociálním, ale posléze i zdravotním. Zejména u nepohyblivých či špatně pohyblivých pacientů může přispět k poškození kůže a vzniku proleženin.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Inkontinence není jen jedna – na věku a pohlaví záleží

Výskyt i důvody nedobrovolného úniku moči se mění s věkem, u mužů a žen se liší. Může se jednat o důsledek vrozené vývojové vady či chorobné změny močové trubice v průběhu života. Mnohem častější jsou ale případy, kdy je porušena správná funkčnost močového měchýře nebo močové trubice, případně jejich vzájemná souhra. Důležitou zprávou pro všechny, které náhlý únik moči postihl, je, že s inkontinencí nemusíte žít. Vždy je možné se pokusit o odstranění či zmírnění potíží.

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence nevzniká, jak by se z názvu mohlo zdát, při psychickém stresu. Stresem se v tomto případě myslí náhlý vzestup nitrobřišního tlak, který je vyvolán napětím břišních svalů při kašlání, kýchání, smíchu, rychlém pohybu nebo při zvedání těžkých předmětů. Tento nitrobřišní tlak přenášený i na močový měchýř ale není provázen stažením svěrače močové trubice, což způsobí únik moči. Na něm se podílejí i ochablé svaly pánevního dna, které močový měchýř a močovou trubici podpírají a napomáhají jejich fungování.

Příčinou stresové inkontinence je často přirozené stárnutí. U žen se může začít projevovat a zhoršovat již v menopauze, a to v důsledku nedostatku ženských pohlavních hormonů. Dále stresová inkontinence vzniká při některých chronických nemocněních, jako je diabetes (cukrovka), chronický kašel, nedostatečnost srdce, ledvin či chronická obstrukční choroba (CHOPN), případně obezita. Může ji způsobit úraz nebo operace v pánevní oblasti, radioterapie při onkologické léčbě, obtížný porod dítěte s porodní hmotností vyšší než 4 kilogramy, úzká pánev nebo vícečetném těhotenství. Rizikovým faktorem je rovněž těžká fyzická práce.

Urgentní inkontinence

Náhlý únik moči je v tomto případě spojen se silným nucením na močení, aniž by byl močový měchýř naplněn. Příčina může být v samotné svalovině močového měchýře, která se vyznačuje vyšší dráždivostí a nekontrolovatelnými stahy. Druhou příčinou je pak zvýšeně aktivní svalovina močového měchýře (hyperaktivní detruzor). Onemocnění se může rozvinout v důsledku nádoru, infekce močového měchýře, močových kamenů, cukrovky, zvětšené prostaty, při některých neurologických chorobách (roztroušené skleróze, Parkinsonově chorobě) nebo jako důsledek psychosomatického onemocnění, například při úzkosti. Platí i zpětně, že samovolný únik moči často psychické potíže vyvolává. Urgentní inkontinence se často označuje jako mokrý hyperaktivní močový měchýř.

U některých nemocných vzniká inkontinence smíšená zahrnující příznaky stresové i urgentní inkontinence.

Inkontinence z přetékání

Paradoxní inkontinence (přepadová, přetlaková, overflow) je vlastně opakem urgentní inkontinence. Přeplněný močový měchýř nevysílá signály o nutnosti vyprázdnění a nevzniká pocit nucení na močení. Měchýř je tedy akutně nebo chronicky přeplněn močí a odtéká z něj jen objem, který již měchýř není schopen pojmout. Každý další přítok moči do měchýře se projeví ukapáváním z močové trubice. Příčinou může být cukrovka, neurologická onemocnění i zúžení močové trubice, třeba při zvětšené prostatě či zhoubném nádoru prostaty.

Reflexní inkontinence

Poslední typ úniku moči se vyskytuje u pacientů s neurologickým onemocněním nebo po úrazu mozku či míchy. Měchýř se chová reflexně a k jeho vyprázdnění dochází zcela mimo lidskou vůli.

Zejména senioři pak mohou trpět tzv. inkontinencí funkční způsobenou tím, že kvůli své omezené pohyblivosti nejsou schopni včas dojít na toaletu. Tento únik moči pak nemá s funkcí močových cest nic společného.

Nejčastější typy inkontinence

Děti Ženy Muži Senioři

ENURÉZA

 

STRESOVÁ

 

PARADOXNÍ

 

REFLEXNÍ

 

Zdroj: Močová inkontinence z pohledu neurologa, INTERNÍ MEDICÍNA PRO PRAXI, 4/2005

 

V každém případě únik moči může mít mnoho příčin a pro jeho vyřešení je rozhodující správné určení typu inkontinence. Diagnózu a následně léčbu močové inkontinence provádějí specialisté z oboru urologie a urogynekologiee.