O problematice inkontinence s profesorem Alešem Roztočilem z Nemocnice Jihlava - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

O problematice inkontinence s profesorem Alešem Roztočilem z Nemocnice Jihlava

Pane profesore, mohl byste nám laikům vysvětlit, co je močová inkontinence?

Tisk
E-mail
Sdílejte

Mohl byste vysvětlit, co je močová inkontinence?

Je to stav, kdy člověk mimovolně neudrží moč. Především ženská část populace se s tímto problémem setkává stále častěji. Je to dáno tím, že ženy se dožívají stále vyššího věku a tyto stavy se právě s vyšším věkem pojí. Ženy si také více uvědomují stav svého těla a podobné potíže jim vadí. Dnes mnohem častěji přistupují k řešení, zatímco v minulosti kvůli prudérním poměrům ve společnosti svůj zdravotní stav tajily.

Jakou formu mohou mít inkontinenční potíže?

U žen rozlišujeme zejména dva hlavní typy inkontinence: tzv. stresovou inkontinenci, kdy žena neudrží moč při zvýšení vnitrobřišního tlaku (např. při kašli, kýchání, apod.), nebo tzv. urgentní inkontinenci, kdy má žena nutkání na močení, a nenajde-li v blízkosti záchod, pomočí se. Tyto dva typy se mohou vyskytovat společně, jejich léčba je ovšem odlišná. Urgentní močová inkontinence se léčí medikamenty, zatímco stresová inkontinence se řeší operativně (nejlépe zavedením tzv. suburetrálních pásek).

Suburetrální pásky? Můžete nám o nich říci něco bližšího?

Jsou to tenké pásky, které se přes tříslo zavádějí pod močovou trubici. Ta se tahem pozvedne a tlakové poměry se tím upraví.

Jaká je úspěšnost léčby?

Současná lékařská věda udělala obrovské pokroky. Většinu inkontinenčních potíží je možné úspěšně léčit nebo alespoň výrazně zmírnit. Pomocí pásek vyléčíme stresovou inkontinenci až u 85 % pacientů. Urgentní inkontinenci pak jsme schopni podle charakteru vyléčit v 60 až 70 % případů. Dnes je proto zcela zbytečné, aby ženy trpěly inkontinencí a trápil je sociální a hygienický diskomfort. Důležité je samozřejmě navštívit gynekologa nebo urogynekologa, který stanoví diagnózu a doporučí nejvhodnější léčbu.

Je u někoho zvýšená pravděpodobnost, že bude trpět inkontinencí?

Pro oba typy inkontinence existují rizikové faktory. Stresovou inkontinencí trpí zejména ženy, které rodily velká miminka. Urgentní inkontinencí zase častěji trpí ženy, které se dlouhodobě léčily, nebo spíše neléčily se záněty močového měchýře. Ke vzniku inkontinenčních potíží rovněž dochází na základě nedostatku pohlavních hormonů v době klimakteria a v pozdější fázi scénia.

Jak vlastně ženy poznají, že trpí inkontinencí a ne jen běžným nachlazením?

Nastydnutí se projevuje kašláním a kýcháním, při němž může uniknout trochu moči. To je fyziologické i v mladším věku. Gynekologa by žena měla navštívit, pokud ji problém obtěžuje. Důležité je zjistit příčinu a stanovit odpovídající léčbu.

Proč tedy zdaleka ne všechny pacientky přijdou na vyšetření?

U řady žen hraje roli stud. Například starší ženy mnohdy berou únik moči po porodu jako přirozený atribut věku. Některé se s tím naučily žít a prostě tento stav akceptovaly. Další skupina žen se léčit nechce, protože se jim dobře žije i s používáním inkontinenčních pomůcek. Naštěstí se s tímto typem žen setkáváme čím dál méně a přibývá žen, které se rozhodnou pro efektivní léčbu. Pacientky se nemají čeho bát. Medikamenty mají minimální vedlejší účinky, a co se týče řešení stresové inkontinence pomocí suburetrální pásky, je to velice jednoduchý výkon prováděný většinou v lokální anestezii, který trvá cca 10 minut.

Je důležité, kdy se pacientka začne léčit, nebo lze stejných výsledků dosáhnout v jakémkoli stádiu potíží?

Včasnost je pochopitelně klíčová. Čím dříve se pacientka bude léčit, tím lepší budou výsledky.

Pomáhá proti inkontinenci cvičení?

Ano. V počátečních stádiích inkontinence může pacientce posílení svalstva pánevního dna zmírnit příznaky. S běžnou léčbou se nevylučuje, nicméně problém inkontinence zcela neřeší.

Chtěli byste něco vzkázat inkontinentní pacientkám?

Nestyďte se za svoje onemocnění a zeptejte se na léčbu svého gynekologa!

Prof. MUDr. Aleš Roztočil
Nemocnice Jihlava

Absolvent Lékařské fakulty UJEP v Brně. V roce 1986 získal atestaci II. stupně z gynekologie a porodnictví, posléze nastoupil jako asistent na tehdejší LF UJEP a na této univerzitě zůstal až do roku 2003, kdy se stal primářem gynekologicko-porodnického oddělení jihlavské nemocnice. V roce 1999 byl jmenován profesorem. Od roku 2004 působí v Nemocnici Jihlava také jako náměstek ředitele pro vědu, výzkum a školství. Je členem mnoha odborných komisí.