Cesta k nutriční rovnováze se sledováním příjmu tekutin a kalorií - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Cesta k nutriční rovnováze se sledováním příjmu tekutin a kalorií

V souvislosti s problémy s hmotností většina lidí obvykle přemýšlí o tom, jak se zbavit přebytečných kil. Je to také…

Tisk
E-mail
Sdílejte

V souvislosti s problémy s hmotností většina lidí obvykle přemýšlí o tom, jak se zbavit přebytečných kil. Je to také důležité téma pro pacienty se selháním ledvin. U nich to bohužel není jen o zachování štíhlé linie, ale i o zdravotních problémech spojených s hmotností, které se liší od problémů lidí se zdravými ledvinami. Mnohem důležitější než ideální hmotnost je to, co se nazývá suchá hmotnost neboli hmotnost, při které se pacienti na dialýze cítí pohodlně a dobře.

Co to pro dialyzované pacienty znamená?

Hmotnost těla závislá na dialýze je tvořena vodou, tukem a buněčnou hmotou, jež obsahuje převážně proteiny. Během dialýzy dochází ke snižování hmotnosti. Je založeno na odstraňování vody z buněk těla (intracelulární) a z prostoru mezi buňkami (extracelulární). Ztráta hmotnosti, která není podmíněná dialýzou, by mohla být obvykle výsledkem podvýživy.

Často k tomu dochází vlivem snížení váhy, a to buď záměrně, nebo neúmyslně, bez doporučení od vašich ošetřovatelů. Nadměrné používání doplňků stravy, snížení příjmu potravy dietami typu „jíst poloviční množství“, pravidelné hladovění, bezsacharidové diety apod. znamenají nedostatečný přísun bílkovin a energie, a to vede ke ztrátě tukových tkání a svalové hmoty. Diety tohoto charakteru jsou problematické i u osob se zdravými ledvinami a u pacientů na dialýze mohou být až nebezpečné. Ale než změníte své stravování, poraďte se nejdříve se svým lékařem.

Regulujte svoji hmotnost

Tělesná hmotnost se mění ze dne na den, a to z pochopitelných důvodů. Každý den nesníme stejné množství jídla a samozřejmě také využíváme různé množství energie v závislosti na různorodých činnostech, které děláme. Kromě střevních pochodů hraje důležitou roli v kolísání hmotnosti příjem a vylučování tekutin. Není tedy neobvyklé vidět rozdíly i více než v pár kilogramech za jeden den, zvláště u pacientů na dialýze. Rozdíly v hmotnosti mezi dvěma procedurami dialýzy budou zpravidla způsobeny ziskem nebo ztrátou tekutin, nikoliv ztrátou svalové hmoty či tukové tkáně. Těmto změnám nezabrání stravování, ale spíše přísné dodržování množství přijímaných tekutin dle doporučení lékaře.

Pokud před dialýzou zaznamenáte postupné zvyšování své hmotnosti, ačkoli přísně dodržujete příjem doporučeného množství vody, může to být obvykle známka toho, že klesá schopnost ledvin vylučovat vodu. Zvýšení hmotnosti, které bývá zaznamenáno pouze sporadicky, může naznačovat, že je přijímáno příliš mnoho tekutin. Zadržování vody v nohách a chodidlech je jasným znamením, že tělo zadržuje vodu, protože ji již není schopno vylučovat v důsledku selhání ledvin. Pokud nebudete zadržování vody věnovat pozornost, může dojít k rozvoji vysokého krevního tlaku, k dlouhodobému poškození krevních cév, či dokonce k poškození srdce nebo k plicnímu edému.

Chyby při zaznamenávání hmotnosti pacienta nejsou většinou způsobeny samotným vážením, ale spíše chybnými informacemi o tom, že se u pacienta na dialýze něco změnilo. Například pacient může mít po nehodě sádru, mohl být podroben amputaci nebo v závislosti na ročním období může mít na sobě těžké boty.

 

Věnujte pozornost ideálnímu příjmu potravin

Pacienti, kteří dodržují příjem tekutin v množství doporučeném lékařem, mohou mít riziko zadržování vody pod kontrolou, pokud neztrácejí tuky či svalovou hmotu, aniž by si toho všimli. V ideálním případě by příjem a vylučování vody měly být vždy v rovnováze. Průměrné denní vylučování moči, je-li patrné, by mělo být pravidelně měřeno. To znamená: můžete pít pouze tolik, kolik dokáže vaše tělo vylučovat. Empirické pravidlo: denní množství vylučované moči + přibližně 500 ml = doporučené množství příjmu tekutin. Zhruba každé dva týdny byste si měli měřit množství moči, kterou denně vyloučíte, a dané množství si poznamenat. Důležité je také věnovat pozornost skrytým tekutinám například v ovoci, polévkách a jogurtech. Tyto potraviny se skládají převážně z vody, takže je třeba je zahrnout do výpočtu  vašeho rozpočtu tekutin. Nepřehlédnutelná je také ztráta vody při průjmu.

Pravidelné vážení se je důležité

Dostačující je vážit se před dialýzou a po ní. Ošetřovatelský personál by měl vzít v úvahu skutečnost, že můžete mít na sobě jiné oblečení nebo že se hmotnost od předchozí návštěvy liší, protože se vážíte v jinou denní dobu. Pokud je však rozdíl v hmotnosti mezi dvěma procedurami dialýzy významný, je nutné se zamyslet nad příčinou. Přebytečná voda se musí během dialýzy také odstranit.

Co znamená suchá hmotnost

Cílovou hodnotou pro nefrologa je vždy „suchá hmotnost“ − vaše tělesná hmotnost bezprostředně po dialýze. Suchá hmotnost se používá k pokusu o výpočet hmotnosti, kterou by pacient měl, kdyby byl zdravý a dokázal by úplně odstraňovat přebytečnou vodu. Nejedná se o konstantní hmotnost. Může se zvýšit, když budete dobře jíst, a může se snížit, pokud přijmete méně energie (méně kalorií) než obvykle. Nefrolog vypočítává suchou hmotnost například tak, že vás zváží a změří vám krevní tlak. Jak pacient, tak lékař, který zajišťuje léčbu, mohou rozpoznat úspěšnou dialýzu tím, že se pacient cítí dobře a jeho krevní tlak není ani příliš vysoký, ani příliš nízký. Ve chvíli, kdy po dialýze trpíte závratěmi, křečemi v lýtkových svalech nebo nízkým krevním tlakem, je možné, že bylo odstraněno příliš mnoho vody. Informujte o tom svého lékaře, aby hodnota suché hmotnosti byla použitá pro příští dialýzu mohla být odpovídajícím způsobem navýšena.

Pokud vaše hmotnost klesá

Často se stává, že pacienti na dialýze trpí nedostatkem chuti k jídlu. To by nikdy nemělo být považováno za vítaný způsob, jak dosáhnout své osobní vysněné ideální váhy. Místo toho je důležité udržet si svou hmotnost a zajistit stravu bohatou na kalorie a s nízkým obsahem tekutin. Toho lze nejlépe dosáhnout s malými a častými porcemi jídla, které si pěkně nazdobíte. Tak se hýčkejte! Lehké cvičení či procházka na čerstvém vzduchu mohou také podpořit chuť k jídlu a pomáhají tvořit a udržovat svaly. Jestli trpíte dlouhodobou nevolností nebo ztrátou chuti k jídlu, poraďte se se svým lékařem.