Operace páteře - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Operace páteře

Problémy s páteří řeší řada lékařských oborů, zejména neurologie, ale i ortopedie, neurochirurgie, rehabilitace, revmatologie, osteologie, onkologie, hygiena práce či psychiatrie.…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Problémy s páteří řeší řada lékařských oborů, zejména neurologie, ale i ortopedie, neurochirurgie, rehabilitace, revmatologie, osteologie, onkologie, hygiena práce či psychiatrie. Na operace páteře se však specializuje jediný obor, a to spondylochirurgie. Obor vychází z ortopedie, neurochirurgie a obecné chirurgie. Spondylochirurgických pracovišť je v České republice celkem 25 a nacházejí se ve velkých, především fakultních nemocnicích.

Hlavní příčinou všech prováděných operací jsou degenerativní změny všech struktur páteře, které vznikají z důvodu jednostranné pracovní zátěže, nedostatečného svalového korzetu a nadváhy. Mezi tyto změny patří:

  • spondylóza – tvorba drobných kosterních výrůstků na krajích obratle,
  • chondróza – ztráta výšky, pružnosti a větší vyklenutí meziobratlové ploténky,
  • spondylartróza – vznik nerovnosti ploch meziobratlových kloubů a jejich zvětšování.

Na druhém místě se operují úrazy. Operace páteře pak můžeme rozdělit podle několika hledisek:

Operace podle místa postižení páteře

Z tohoto pohledu lze zákroky rozčlenit na operace krční, hrudní a bederní páteře. Pro krční páteř jsou typické problémy s ploténkami. U hrudní páteře, která je spojena s hrudním košem, ploténky tolik potíží nezpůsobují. U bederní páteře se setkáváme kromě potíží s ploténkami i se zvětšením objemu kostní tkáně (spondylóza a spondylartróza), která zužuje páteřní kanál. Operovány mohou být ploténky i obratle.

Výhřez ploténky

Degenerativní změny meziobratlové ploténky vedou ke ztrátě vody a její výšky. Vlivem degenerativního procesu se vytvoří trhlina ve vazivovém obalu a měkké jádro ploténky jím vyhřezne do páteřního kanálu, kde tlačí na nervové struktury. To vyvolává bolest zad, která se v případě plotének bederní páteře šíří do dolních končetin, poruchy citlivosti, hybnosti a někdy i poruchy močení a vyprazdňování stolice. V oblasti krční páteře vede výhřez ploténky k bolestem vystřelujícím do horní končetiny, brnění a mravenčení.

Operace podle typu výkonu

U degenerativních onemocnění páteře rozlišujeme dva typy výkonů, a to operace dekompresní a stabilizační, a provádí se také kombinovaná operace spojující oba výkony. Cílem operace je odstranit příčinu útlaku nervové tkáně, případně páteř stabilizovat ve správné poloze pomocí kovových páteřních implantátů, což jsou titanové tyče, šrouby a matice. V některých případech je opotřebená a nefunkční ploténka nahrazena ploténkou z polymeru.

Při operaci úrazů páteře se po dekompresi (je-li nutná) a před stabilizací provede ještě repozice – narovnání posunuté části páteře do správné polohy. I zde se k fixaci páteře používají implantáty, jako titanové tyče, šrouby a matice. Implantáty také mohou částečně nebo zcela nahradit rozdrcený obratel nebo úrazem postiženou meziobratlovou ploténku. V těchto případech se používají titanové klece vyplněné vlastní kostí nebo kostí z tkáňové banky, případně náhradní ploténka vyrobená z polymerů.

Z pohledu použití páteřních implantátů během operace pak rozlišujeme operace na instrumentované (s použitím implantátu) a neinstrumentované (bez implantátu).

Operace podle přístupu k páteři

Podle tohoto hlediska dělíme zákroky na operace s předním a zadním přístupem, tedy podle toho, zda se k páteři přistupuje zepředu nebo zezadu. V oblasti krční páteře se ve většině případů operuje z předního operačního přístupu. Postižená ploténka se vyjme, odstraní se zúžení páteřního kanálu, provede se náhrada páteřním implantátem a stabilizace kovovou fixační dlahou. Méně často se operuje zadním přístupem. V oblasti bederní páteře je častější zadní přístup, z něhož je možné odstranit výhřez meziobratlové ploténky a stabilizovat páteř. Z tohoto přístupu je rovněž možné i provést výměnu meziobratlové ploténky za implantát. V některých případech je nutné použít přední přístup, tedy při operaci hrudní páteře otevírat hrudní dutinu a u operací bederní páteře dutinu břišní.

Operace páteře se provádějí v celkové narkóze. Výkon může být proveden jako otevřený, kdy se otevře větší operační pole. Pacient je po operaci umístěn na jednotku intenzivní péče a hospitalizován několik dní. Některé operace lze provádět i miniinvazivně, zásah do těla je menší a nemocný odchází domů dříve.

O tom, který výkon je pro vás vhodný, rozhodne váš ošetřující lékař. Nebojte se ho zeptat na všechny podrobnosti.