Příprava a způsoby podávání cytostatik - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Příprava a způsoby podávání cytostatik

Cytostatika jsou chemické látky určené k zastavení růstu a množení nádorových buněk. Působí hlavně na rychle se množící buňky, a to…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Cytostatika jsou chemické látky určené k zastavení růstu a množení nádorových buněk. Působí hlavně na rychle se množící buňky, a to u zdravých osob i onkologicky nemocných. Tomu také musí odpovídat opatření na zacházení s nimi. 

Cytostatika jen na specializovaném pracovišti 

Není třeba se obávat cytostatik v pevných lékových formách, jako jsou tablety nebo třeba kapsle. Ta mohou být vydávána v běžné lékárně a jejich výdej a skladování nepodléhá žádnému zvláštnímu režimu. Pacient s nimi většinou při užívání manipuluje sám. Zvýšené opatrnosti je třeba u cytostatik k tekuté formě, tedy v roztoku. U nich hrozí vniknutí do organismu (kontaminace) vdechnutím, například při odstraňování vzduchové bubliny z injekční stříkačky, potřísněním, třeba při ředění cytostatika anebo při úniku zbytku cytostatika z infuzního systému po aplikaci. Po potřísnění rukou může ještě následovat kontaminace ústy. Není-li dodržováno používání ochranných rukavic a hygienických předpisů, může dojít ke kontaminování jídla z potřísněných rukou.

Příprava cytostatik

Příprava protinádorových léků se provádí na specializovaných odděleních centrální přípravy a ředění cytostatik nemocniční lékárny. Připravovat je může pouze atestovaný lékárník a farmaceutický asistent, a to za přísných bezpečnostních opatření. Příprava probíhá v samostatné místnosti vybavené tzv. laminárním boxem. Můžeme si ho představit jako uzavřenou digestoř, která odsává vzduch s cytostatikem rozptýleným ve vzduchu. Pracovníci lékárny jsou doslova od hlavy k patě vybaveni ochrannými pomůckami včetně roušky. Bezpečnostním předpisům pak podléhá i přeprava cytostatika a jeho likvidace.

Možnosti podávání cytostatik

Jakou cestou se chemoterapie podá nemocnému, záleží na druhu nádoru. Méně často se cytostatikum aplikuje místně (lokálně), čehož se využívá jen u kožních nádorů. Přednost má celková (systémová) aplikace, kdy se léčivo z místa podání dostane do krevního oběhu. V mnoha případech je transport cytostatika k nádoru krevní cestou jedinou možností, jak léčivo na místo určení dopravit. Cytostatikum působí na více tkání a orgánů, což je výhoda i nevýhoda. Výhodou je zásah na více místech, nevýhodou vznik nežádoucích účinků.

Způsoby systémové aplikace chemoterapie

Lék může být podán ústy (perorálně) ve formě tablet, kapslí nebo tekutin. Pro pacienta je toto podání nejpřirozenější, je ale provázeno častou nevolností a zvracením. Většinou se cytostatika podávají systémově. Léčivo je možné aplikovat do svalu nebo do tělní dutiny (např. do močového měchýře, dělohy, dutiny břišní), mnohem častější je aplikace cytostatika přímo do krve, a to do žíly nebo tepny. Nejčastějším podáním je intravenózní aplikace do periferní žíly formou infuze. Takto je podáváno 80 procent cytostatik1 a této aplikaci věnujeme samostatný článek.

V ambulanci, nebo v nemocnici?

Léčba cytostatiky probíhá přibližně v 75 procentech ambulantně v denním stacionáři, dalších 25 procent aplikací2 je podáváno při hospitalizaci. Denní stacionář je zvláštní pracoviště onkologického oddělení používané speciálně pro aplikaci infuzí. Protinádorová léčba podávaná za hospitalizace je určena především těm pacientům, kteří by nezvládli ambulantní podávání. Dalším omezením ambulantní léčby jsou mnohahodinové, někdy 24hodinové trvající infuze. V některých případech je nutné pacienty při terapii a bezprostředně po ní sledovat. Důvodem může být i to, že nemocní cestují za podáváním chemoterapie ze vzdáleného místa. Za určitých podmínek je někdy možné podávat cytostatika i v domácím prostředí. O tom, kde a jak bude léčba podávána, rozhoduje lékař.

 

1Kategorizace prací s cytostatiky, Ing. Kateřina Forysová, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, přednáška 2008

2Cytostatická léčiva v životním prostředí. Chem Listy. 2011;105;8−14