Dechová cvičení - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Dechová cvičení

U nemocných upoutaných na lůžko je kromě polohování důležité provádět i dechová cvičení neboli dechovou gymnastiku. Pomocí jednoduchých dýchacích cviků, při kterých jsou dechové pohyby řízeny vědomě, zlepšíme plicní ventilaci a můžeme také ovlivnit metabolismus, urychlit regeneraci a zlepšit fyzickou kondici.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Cvičení se provádí v poloze na zádech i na boku, případně na břiše. Pokud je pacient schopen sedět nebo stát, využívá se i těchto poloh. Dechová cvičení se mohou provádět bez zapojení končetin (statická) a se zapojením končetin (dynamická).

 

Jak cvičit

Je důležité nemocnému vysvětlit smysl a způsob provádění dechové gymnastiky.  Bezprostředně před cvičením je potřeba zajistit průchodnost dýchacích cest, nechat pacienta vysmrkat, odkašlat, případně dýchací cesty odsát. Cvičení se provádí 2-krát denně v délce 5 až 10 minut v pomalém tempu na lůžku s pomocí a za kontroly pečující osoby.

 

Poloha vleže na zádech   

 

A

 • ruce v týl, dolní končetiny pokrčit v kolenou
 • nádech a lokty současně zatlačit do podložky
 • výdech a lokty současně přitáhnout k uším

B

 • obě paže podél těla dlaněmi dolů
 • nádech a současně vzpažit
 • výdech a současně připažit

 

 

Vzpřímený sed, dolní končetiny spuštěny

 

A

 • ruce na ramena
 • nádech a současně zvednout lokty
 • výdech a současně lokty vrátit zpět

B

 • horní končetiny opřeny o ruce
 • nádech a současně zvednout pravé koleno
 • výdech a současně koleno vrátit zpět

C

 • ruce spojeny za tělem
 • nádech a současně zapažit
 • výdech a současně vrátit zpět

D

 • horní končetiny vytvoří svícen
 • nádech a současně otočit trup vpravo
 • výdech a současně zpět