Mobilní pumpa pro DPV je od 1. ledna 2015 dostupná - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Mobilní pumpa pro DPV je od 1. ledna 2015 dostupná

Mobilní parenterální výživa

Mobilní pumpa pro domácí parenterální výživu umožňuje významné zlepšení kvality života pacientů, kteří nemají možnost jiné cesty příjmu živin. Stává…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Mobilní pumpa pro domácí parenterální výživu umožňuje významné zlepšení kvality života pacientů, kteří nemají možnost jiné cesty příjmu živin. Stává se, že parenterální výživa je jediným důvodem hospitalizace pacienta, případně jediným důvodem, proč pacient nemůže bez značného omezení vycházet ven a doma se volně pohybovat. Jedinou možností podávání parenterální výživy, které trvá mnoho hodin, byla až doposud statická pumpa připevněná ke stojanu pro infuzní terapii. Nová pumpa zajišťuje mobilitu a nezávislost pohybu, začlenění do školního nebo pracovního procesu, brání sociální izolaci a navrací dospělé, a hlavně dětské pacienty do normálního života.

Kdo má na mobilní pumpu nárok?

Mobilní pumpa a její příslušenství (batoh, sety do pumpy) získaly od 1. 1. 2015 úhradový kód a jsou v plné výši hrazeny všemi zdravotními pojišťovnami. Do užívání může pumpu získat pacient, který tráví více jak 50 % času mimo lůžko.
Vyhláška č. 326/2014 Sb., výkon 11512
Mobilní pumpu nelze hradit hospitalizovaným pacientům, je přísně vázána na použití ve vlastním domácím prostředí a mimo domov. Další podmínkou je dosažitelnost lékaře. Právo na výběr typu pumpy má sám pacient, který ji vybírá po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem s atestací v oboru klinická výživa (lékařem nutriční ambulance) a na základě jeho doporučení. Pumpa je zařízení, které bude pacienta doprovázet dennodenně a po dlouhou dobu, proto je třeba typ přístroje dobře vybrat, dát na doporučení jiných pacientů, kteří pumpu již používají, a pokud to podmínky umožňují, i vyzkoušet. Lékař či nutriční terapeutka také pacienta, nebo jeho blízké, po předání přístroje naučí s mobilní pumpou správně zacházet.

Zdravotní pojišťovna hradí péči i veškeré příslušenství

Mobilní pumpu pro domácí parenterální výživu zajišťuje nemocnice, resp. nutriční ambulance, které přístroj zpětně proplatí zdravotní pojišťovna. Nemocnice také obstará komplexní péči o pacienta, zajištění žilního vstupu a pravidelné kontroly. Pacient má nárok nejen na bezplatné zajištění mobilní pumpy podle svého výběru/doporučení lékaře, ale také na veškeré příslušenství, tedy speciální batoh pro pumpu a výživové vaky, a zejména spotřební materiál ve formě infuzních setů. Pacient nemusí platit ani potřebný zdravotnický materiál pro denní ošetření žilního vstupu a napojení/odpojení výživy – např. dezinfekci, jehly, náplasti, obvazy, uzávěry infuzních setů a další pomůcky. Zdravotnický materiál a výživu si pacient vyzvedává na základě lékařského předpisu a žádanky v lékárně a v prodejnách zdravotnických potřeb.

Jednou z možností, pro kterou se pacient může rozhodnout, je mobilní pumpa Mini Rythmic PN+ společnosti Micrel, kterou v České republice výhradně zastupuje (prodává a zajišťuje technický servis) společnost B. Braun Medical s.r.o. Tato společnost na vyžádání poskytne ošetřujícímu lékaři i pacientovi k tomuto přístroji veškeré dostupné materiály. Bližší informace o této pumpě naleznete zde (odkaz na leták pro pacienty) nebo se obraťte přímo na naše obchodní zástupce.
Pumpa MiniRhytmic PN+ společnosti Micrel je plně hrazená, včetně spotřebního materiálu, ve shora popsaných indikovaných případech a jako první v České republice nabízí podporu pacientům i ve formě „konzultační linky“ se zkušeným pacientem, který právě tento přístroj dlouhodobě užívá. Veškeré ovládání pumpy je jednoduché, intuitivní a popsané v českém jazyce.

mobilní parenterální výživa