Pacienti hodnotili pumpy pro domácí parenterální výživu - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Pacienti hodnotili pumpy pro domácí parenterální výživu

Hodnocení pacientů

Hodnocení pump pro domácí parenterální výživu bylo iniciováno asociací PINNT (Patiens on Intravenous and Nasogastric Nutrition) a provedla ho komise…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Hodnocení pump pro domácí parenterální výživu bylo iniciováno asociací PINNT (Patiens on Intravenous and Nasogastric Nutrition) a provedla ho komise s názvem LITRE (Looking Into The Requirements for Equipment). PINNT je asociace pacientů, která se snaží usnadnit život nemocným s nitrožilní, enterální nebo umělou výživou i jejich ošetřovatelům.

Testovali uživatelé i výrobci

Asociace PINNT vybrala ze svých členů vhodné dobrovolníky pomocí on-line dotazování. Zohlednila věk, délku užívání parenterální pumpy, počet nocí v týdnu, během nichž podávání výživy probíhá, včetně objemu podané výživy a délky jednotlivých podání. Snahou bylo podchytit všechny režimy podávání výživy i různé životní styly pacientů závislých na domácí parenterální výživě. Do komise byli přizváni i pečovatelé a další členové – nezávislý odborník, sestra se specializací na nutriční výživu dětských pacientů a sestra se specializací na nutriční výživu dospělých. Celkem měla komise jedenáct členů.

Uživatelské testování probíhalo po dobu čtyř týdnů v domácích podmínkách. Členové komise hodnotili jednu z pump dodanou osloveným výrobcem. Další testování pak prováděli sami výrobci. Sledovali provoz pumpy s 3 500ml vakem s výživou v režimu rychlosti podávání 350 ml za hodinu po dobu čtrnácti dnů bez výměny baterie. Hodnotila se její životnost a stálost výkonu po stanovenou dobu. Výsledné hodnocení vycházelo jednak z technických parametrů, jako je například hlučnost, hmotnost, rozměry nebo výdrž baterie, ale také z pocitů uživatelů, jako jsou dojmy z používání pumpy nebo například náročnost obsluhy.

Ke konečnému verdiktu dospěla komise LITRE kolektivně

Komise LITRE posuzovala parenterální pumpy pro domácí výživu komplexně a brala v úvahu i dostupné příslušenství. Hodnotila však také schopnost výrobců podívat se na danou problematiku očima člověka, kterému používání jeho výrobku naprosto změnilo život, a zamyslet se nad tím, jak by měl být uzpůsoben, aby zlepšil samotný proces aplikace výživy. Výsledné hodnocení pak bylo kolektivní a založené na zpětné vazbě uživatelů i na názoru komise jako celku.

Jak ukazuje tabulka, nejvyšší bodové ohodnocení v kategorii „velmi dobrá“ získala pumpa Rythmic společnosti Micrel. Komise LITRE i asociace PINNT jsou si ale vědomy, že výběr pumpy je pro každého pacienta individuální. Konečné rozhodnutí by měl vždy učinit zdravotník v úzké spolupráci s pacientem či jeho rodiči a s ohledem na jeho potřeby.

Výsledky testování

Typ pumpy Akceptovatelná Dobrá
Velmi dobrá
Rythmic / výrobce Micrel 99 420 375
Ambix / Fresenius Kabi 150 328 335
Bodyguard 323 / CME Medical 132 332 340
Bodyguard 2 Ch / CME Medical 102 424 220
CADD Solis VIP / Smiths Medical 66 308 310
Gemstar / Hospira 138 316 175

 

Zdroj: http://pinnt.com

mobilní parenterální výživa parenterální výživa