Parenterální výživa - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Parenterální výživa

Parenterální výživa

Parenterální výživa je způsobem podávání umělé výživy přímo do krevního řečiště, mimo trávicí trakt. Parenterální výživou je možné ovlivnit nutriční…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Parenterální výživa je způsobem podávání umělé výživy přímo do krevního řečiště, mimo trávicí trakt. Parenterální výživou je možné ovlivnit nutriční stav pacienta rychleji a podávané živiny dávkovat přesněji. K jejím nevýhodám patří složitější aplikace, nebezpečí předávkování některými složkami výživy, rizika spojená se zavedením žilního vstupu, jako je infekce nebo vzduchová embolie, a riziko ztráty fyziologické funkce střev (je-li střevo jinak funkční a má dostatečnou délku, která má vliv na vstřebávání živin).

Složení parenterální výživy

Složení parenterální výživy je přizpůsobeno podávání přímo do krevního řečiště. Jde o kombinaci základních cukrů, především glukózy, tuků, aminokyselin, minerálů, stopových prvků, vitaminů a vody. Složení výživy musí být stanoveno velmi přesně, aby nedošlo k přetížení organismu některými živinami a z toho vyplývajícím metabolickým komplikacím či ke zhoršení funkce střeva a jater. Tyto poruchy se většinou projeví až při dlouhodobém podávání parenterální výživy, a zejména tehdy je zapotřebí používat nejmodernější druhy této výživy, které se snaží tyto poruchy minimalizovat (např. tukové emulze s vyšším obsahem omega-3 mastných kyselin). V řadě případů je parenterální výživa pouze dočasným opatřením, ale pro pacienta má často až život zachraňující význam.

Způsoby podávání parenterální výživy

Parenterální výživa se podává dvěma cestami. Při krátkodobé nutriční podpoře se používá periferní přístup do krevního řečiště přes žílu horních nebo méně často dolních končetin. Nejčastěji se výživa aplikuje do předloktí. Druhou možností je centrální žilní přístup, kdy se využívá vstupu do některé z centrálních žil s vyústěním do horní duté žíly (poblíž pravé srdeční síně). Tato forma umožňuje mimo jiné podávání koncentrovanějších výživových roztoků.

Dávkování parenterální výživy

Dříve se živiny podávaly odděleně v samostatných lahvích, ale tento způsob měl mnoho nevýhod. Dnes se parenterální výživa podává systémem AIO „all-in-one“ (vše v jednom), kdy jsou všechny živiny smíchány v jednom infuzním vaku ve správném poměru pro daného pacienta. Vak s výživou může připravit lékárna individuálně pro konkrétního pacienta. Takový vak je nutné zpracovat cca do jednoho týdne a uchovávat jej v lednici. Firemně vyráběné vaky mají použitelnost delší a lze je uchovávat při pokojové teplotě až do doby jejich exspirace vyznačené na obalu (obdobně jako jiné léky). Parenterální výživa ve vaku může být kompletní nebo částečná, podle toho, kolik složek obsahuje.

Pro koho je parenterální výživa vhodná

Lékař k parenterální výživě pacienta přistupuje tehdy, není-li jiný způsob výživy možný nebo dostatečný. Snahou je vylepšit stav výživy a vrátit se co nejdříve k plné výživě enterální.

Nejčastěji se parenterální výživa aplikuje např. při některých nemocech a zákrocích na tenkém střevě, po ozáření z důvodu onkologického onemocnění v dutině břišní, při mentální anorexii, těžkých úrazech, rozsáhlých popáleninách a orgánových postiženích. Parenterální výživa může být i doplňkem výživy enterální např. při syndromu krátkého střeva, poruchách trávení a vstřebávání živin. Na trvalou parenterální výživu jsou nejčastěji odkázáni pacienti s neprůchodným, poškozeným nebo nefunkčním tenkým střevem.

parenterální výživa umělá výživa