Podání enterální výživy - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Podání enterální výživy

Brožura Doporučené postupy pro podávání enterální výživy obsahuje základní informace o podávání uměle připravených výživných roztoků do trávicího traktu. Co…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Brožura Doporučené postupy pro podávání enterální výživy obsahuje základní informace o podávání uměle připravených výživných roztoků do trávicího traktu.

Co je enterální výživa?

Tento způsob nutriční podpory je využíván tehdy, jestliže strava nemůže být přijímána ústy, ale funkce trávicího traktu je zachována. Pokud se vyskytnou u nemocného problémy s příjmem potravy, není možné rezignovat na udržení dobrého nutričního stavu a stavu jeho vnitřního prostředí. Výživa, správný poměr živin a dostatek energie totiž hrají důležitou úlohu v léčbě každé nemoci a brání rozvoji podvýživy.

Komu je brožura určena?

Brožura je určena ošetřujícímu personálu a také nemocným, kterým byla enterální léčebná výživa prostřednictvím sondy zavedena, nebo osobám starajícím se o tyto nemocné v domácím prostředí. Její prostudování vede především k lepšímu pochopení jednotlivých typů enterální výživy a jejich funkce, ale v materiálu najdeme i základy týkající se výživa jako takové. Důraz je kromě konkrétních postupů kladen i na obecná doporučení týkající se hygieny a dezinfekce při podávání výživy.

V materiálu najdeme následující kapitoly:

  • Základní informace o enterální výživě
  • Obecné pokyny pro podávání enterální léčebné výživy
  • Druhy výživových sond
  • Obecný návod k používání sond
  • Vedené dokumentace – dietní deník
  • Péče o nasoenterální výživové sondy
  • Návod k podání enterální výživy, tekutin a léků
  • Péče o krytí a návod k jeho výměně

Proč brožuru číst

Péče o pacienta s enterální výživou se vždy řídí doporučením lékaře. Vydaný materiál je shrnutím všeho, co o enterální výživě víte a je dobré si stále připomínat. I díky instruktážním obrázkům mohou být jednotlivé postupy jasnější. Pokud si nebudete v některých situacích jistí, nebo potřebujete lépe pochopit postupy péče při podání enterální výživy, bude pro vás tato brožura cenným zdrojem informací.

brozura-enteralni-vyziva