Podání parenterální výživy - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Podání parenterální výživy

Brožura Doporučené postupy pro podávání parenterální výživy v domácím prostředí obsahuje základní informace o podávání uměle připravených výživných roztoků přímo do…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Brožura Doporučené postupy pro podávání parenterální výživy v domácím prostředí obsahuje základní informace o podávání uměle připravených výživných roztoků přímo do krevního řečiště.

Co je parenterální výživa?

Parenterální výživa zajišťuje podání živin v případě, že má nemocný nefunkční trávicí trakt a není možné využít žádný ze způsobů výživy enterální. Je podávána přímo do krevního řečiště a trávicí trakt obchází. Udržuje tak dlouhodobě uspokojivý nutriční stav a vnitřní prostředí nemocného. Parenterální výživa může sloužit i jako doplněk enterální výživy. Pacienti odkázaní na parenterální výživu byli dříve hospitalizováni v nemocnici. S rozvojem zdravotnické techniky jim bylo umožněno, aby si výživu podávali sami, nebo s pomocí svých pečujících, v domácím prostředí. Nejmodernějším řešením je tzv. mobilní parenterální výživa, kdy si nemocný nosí zdroj výživy i pumpu s sebou, což dovoluje jeho neomezený pohyb jak doma, tak i venku.

Komu je brožura určena?

Brožura je určena nemocným s parenterální výživou a také pečujícím. Podmínkou domácí léčby je správné používání pomůcek a materiálů, zaškolení a dodržování doporučených postupů, které brožura stručně, ale velmi přehledně připomíná.

V materiálu najdeme následující kapitoly:

  • Doporučení pro podávání parenterální výživy v domácím prostředí
  • Příprava pracovního prostředí
  • Čistota a hygiena
  • Použití výrobků pro parenterální výživu
  • Doporučení pro přípravu infuzních roztoků
  • Doporučení pro podávání parenterální výživy v domácím prostředí
  • Slovníček a zkrácené souhrny údajů o přípravcích

Proč brožuru číst

Podávání parenterální výživy v domácím prostředím se vždy řídí doporučením lékaře. Při jejím podávání je důležité dbát na ochranu organismu před infekcí. Znalost i dodržování všech hygienických pravidel je podmínkou pro umožnění domácí parenterální léčby. Vydaný materiál všechna tato doporučení shrnuje a detailně se věnuje také přípravě infuzních roztoků. I díky instruktážním obrázkům mohou být jednotlivé postupy jasnější. Pokud si nebudete v některých situacích jistí, bude pro vás tato brožura cenným zdrojem informací.

brozura-parenteralni-vyziva