Podvýživa (malnutrice) - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Podvýživa (malnutrice)

Podvýživa v nemocnici

Podvýživou nazýváme stav nerovnováhy mezi příjmem živin a jejich potřebou v organismu. Je významným rizikem nemoci, protože zpomaluje uzdravení a…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Podvýživou nazýváme stav nerovnováhy mezi příjmem živin a jejich potřebou v organismu. Je významným rizikem nemoci, protože zpomaluje uzdravení a zvyšuje pravděpodobnost rozvoje komplikací. Zatímco v běžné populaci je výskyt podvýživy asi 1 %, v domovech pro seniory a hospicích je to už 5 % a v nemocnicích dokonce 30–60 %. Podvýživa nejčastěji ohrožuje děti a seniory, dále chronicky nemocné, především s rakovinou, střevními záněty a onemocněním dýchacích cest, pacienty v kritickém stavu, nesoběstačné a polymorbidní, kteří mají různé přidružené choroby.

Příčiny podvýživy

Ačkoli pacient ve zdravotnickém zařízení dostává jídlo pravidelně, odhaduje se, že téměř 50 % jídla zůstane na talíři. Sestra je přinese a odnese. Příčinou odmítání jídla může být:
• nechutenství;
• bolest v dutině ústní či jiná bolest;
• porucha polykání;
• vyčerpání náročnou léčbou a vyšetřeními;
• jiná strava, než na jakou je pacient zvyklý;
• cizí prostředí a jiný denní režim;
• psychická nepohoda.

Podvýživa a její typy

Člověk si vytváří energetické zásoby především v tukové tkání a svalech. Cukru, nejpohotovějším zdroji energie, má uloženo jen velmi málo a jeho zásoby rychle vyčerpá. Rozlišujeme dva typy malnutrice. Při prostém hladovění dochází především ke ztrátě tělesného tuku, protože se zapojí adaptační mechanismy, které bílkoviny ochrání. Tento druh podvýživy se nazývá energetická malnutrice. Pokud v organismu probíhá zánětlivý proces, nastartuje se zvýšené odbourávání bílkovin a vzniká malnutrice proteinová. U většiny nemocných často dochází k oběma typům podvýživy současně.

Komplikace podvýživy

U člověka, který nepřijímá potravu, nastává smrt vyčerpáním organismu přibližně po 60–70 dnech. Proteinová malnutrice se projeví špatnou funkcí imunitního systému, což znamená zvýšené riziko infekce a pooperačních komplikací, zvýšené riziko toxicity chemoterapie, zpomalené hojení ran a reakce na léčbu, oslabení svaloviny orgánů, především srdce a dýchacích svalů, což vede k rozvoji poruch srdečního rytmu a plicním komplikacím. Změny probíhají i v trávicím traktu, v krvi, ve vnitřním prostředí i při tvorbě některých hormonů a dalších důležitých látek. Výsledkem postupující proteinové podvýživy je řada komplikací, která může skončit multiorgánovým selháním.

malnutrice podvýživa