Týden osvěty o parenterální výživě - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Týden osvěty o parenterální výživě

Ve dnech 3. až 9. srpna 2015 proběhne v České republice Týden osvěty o parenterální výživě. Parenterální neboli nitrožilní výživa znamená…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Ve dnech 3. až 9. srpna 2015 proběhne v České republice Týden osvěty o parenterální výživě. Parenterální neboli nitrožilní výživa znamená podávání živin přímo do krevního řečiště. V naší republice se dlouhodobé podávání umělé výživy týká až tří stovek dětských i dospělých pacientů, kteří mají vrozené nebo získané nefunkční tenké střevo. S pomocí zdravotnických pomůcek a nových technologií se lékařům daří životní situaci nemocných stále zlepšovat. Zásadní vliv na kvalitu života pacientů s postiženým střevem má mobilní parenterální výživa.

Syndrom krátkého střeva řeší jen dlouhodobá parenterální výživa

Tenké střevo je velmi důležitý orgán s nenahraditelnou funkcí vstřebávání důležitých složek potravy, minerálů a vitaminů. Jen správná a dostatečná výživa umožňuje růst, vývoj a život člověka. Nejčastější diagnózou pro doporučení dlouhodobé parenterální výživy je syndrom krátkého střeva. Sem spadá široké spektrum různých nemocí a postižení, jejichž společným znakem je neschopnost střeva vyživovat organismus přirozenou cestou.

Pokud pacient nemá další vážné zdravotní komplikace, není nutné, aby se syndromem krátkého střeva zůstával v nemocnici. Výživu si může aplikovat sám nebo s pomocí rodiny. Lékaři mu zavedou centrální žilní katetr, jehož  prostřednictvím se výživa dodává přímo do krve. Veškeré složky důležité pro zajištění metabolických nároků organismu jsou obsaženy v předem připravených vacích a správnou rychlost podávání zajišťuje infuzní pumpa.

Život s infuzním stojanem

Domácí parenterální výživa znamená, že je nemocný mnoho hodin „připoután“ ke stojanu s infuzním roztokem na cca dvoumetrové hadičce. Většina pacientů potřebuje během osmi- až desetihodinové noční aplikace infuzí doplnit určité živiny jako prevenci podvýživy. Někteří pacienti jsou ale závislí na infuzi šestnáct až čtyřiadvacet hodin denně. V takových případech je pro ně podávání výživy velmi omezující a normální život s volností pohybu téměř nemožný.

 

Svoboda pohybu 24 hodin denně

To vše změnila mobilní parenterální výživa, kdy si pacient s sebou nosí ve speciálním batůžku malou mobilní infuzní pumpu a všechny pomůcky, které k podávání výživy potřebuje. Prosadit tento koncept nebylo snadné a jen výjimečně můžeme říci, že by určitou metodu vybojoval konkrétní pacient. V případě mobilní parenterální výživy to tak bylo.

 

Monika Malíčková, zvyklá cestovat po světě a žít velmi aktivně, skončila na parenterální výživě náhle. S omezením volnosti pohybu se nehodlala smířit a ve spolupráci se svým ošetřujícím lékařem hledala cestu zpět k normálnímu životu. Společně vybrali a otestovali mobilní pumpu Micrel MiniRhytmic PN+ a za podpory dalších zainteresovaných subjektů, včetně společnosti B. Braun, pomohli prosadit úhradu domácí parenterální výživy i nových pomůcek k její aplikaci zdravotní pojišťovnou. Od 1. ledna 2015 je již mobilní infuzní pumpa hrazená a dostupná všem pacientům, kteří ji potřebují. Úspěšně pomáhá i rodinám s dětmi na parenterální domácí výživě, jak v rozhovoru uvádí MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D., z Kliniky dětského lékařství FN v Ostravě.

 

Letošní Týden osvěty o parenterální výživě tedy nejen seznamuje veřejnost s lidmi, kteří se statečně perou s nepřízní osudu, ale také ukazuje velký pokrok ve zlepšení kvality jejich života. Nezbývá než si přát, aby dobrých zpráv pro pacienty na domácí parenterální výživě neustále přibývalo.

domácí parenterální výživa micrel mobilní pumpa parenterální výživa příslušenství k DPV