Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Tímto ve smyslu ust. § 85 a § 86 občanského zákoníku a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679,…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Tímto ve smyslu ust. § 85 a § 86 občanského zákoníku a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji společnosti B. Braun Medical s.r.o., IČO: 485 86 285, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (dále jen „Společnost“) souhlas ke zpracování a šíření osobních údajů a dat osobní povahy tj. zejména jména, příjmení, telefonického kontaktu, emailové a korespondenční adresy, k marketingovým účelům, tedy zejména pro zasílání vybraných obchodních sdělení a neadresných obchodních sdělení (newsletterů), popř. nabídky produktů a služeb Společnosti včetně prezentace nových produktů, současných trendů, speciálních nabídek a reklamy, provádění profilování za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb zákazníka, včetně cílené a behaviorální reklamy, zařazení do marketingové databáze Společnosti za účelem profilování a přímého marketingu, provádění průzkumu a vyhodnocení trhu v souvislosti s marketingovou činností Společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a dat osobní povahy uděluji dobrovolně na dobu dvou let.

V souladu s čl. 12 Zásad ochrany osobních údajů uvedených na webové stránce Společnosti https://www.bbraun.cz/cs/zasady-ochrany-soukromi.html uděluji Společnosti souhlas, aby výše uvedené údaje o mé osobě předala společnostem Czech Multimedia Interactive s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČO: 275 92 481 a digiONE s.r.o., se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, IČO: 067 84 224, jako dalším zpracovatelům, kteří se podílejí na provozu webových stránky www.lepsipece.cz a www.lepsiastarostlivost.sk.

Tímto potvrzuji, že jsem byl informován o rozsahu, účelu a právním základu zpracování osobních údajů, o osobách, jež budou osobní údaje zpracovávat a o osobách, kterým mohou být tyto zpřístupněny a že jsem byl seznámen s právy, které mám jako subjekt údajů a jež jsou uvedeny v čl. 21 Zásad ochrany osobních údajů (právo na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování, na přenosnost, právo podat námitku, právo odvolat svůj souhlas prostřednictvím zaslání emailu na adresu ou.cz@bbraun.com a právo obrátit se ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů na pověřence Společnosti pro ochranu osobních údajů, prostřednictvím e-mailové adresy: ou.cz@bbraun.com).