České ILCO - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

České ILCO

Název ILCO se používá v mnoha zemích pro podobná sdružení stomiků, tedy lidí s umělým vývodem ze střev nebo močových cest. Zkratka je vytvořena ze slov ILeum – tenké střevo a COlon – tlusté střevo.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Vyrovnat se se závažnou nemocí a naučit se zacházet se stomickými pomůckami opravdu není snadné. Lidé se bojí, že budou nečistí, že je okolí nepřijme a budou vyčlenění ze společnosti. Často operaci, která by mohla skončit založením vývodu zcela odmítají nebo oddalují. To vše plyne především z neznalosti problematiky života se stomií. Proto se dobrovolníci z pacientské organizace, zkušení proškolení stomici, už více než 10 let soustředí na informování veřejnosti. Ukazují na svém příkladu, že život se stomií nekončí. Stomie může zachránit nebo zkvalitnit život, navíc polovina stomií je jen dočasná – za několik týdnů nebo měsíců mohou být střeva zpět napojena a tím pádem vývod zrušen.

České ILCO, z. s.

Je pacientská organizace, která vznikla v prosinci roku 1992. Soustředí se na pomoc lidem s onemocněním střev a ochraně jejich zájmu. Ve vedení Českého ILCO pracují stomici, lidé stejně postižení, kteří se se stomií již sžili a mají dostatek informací a zkušeností, které mohou předávat dál. České ILCO připravuje a školí dobrovolníky, pořádá přednášky a besedy, účastní se odborných konferencí a akcí, které se zabývají těmito tématy. Zdůrazňuje také význam prevence, vyzývá k preventivním prohlídkám a snaží se častou medializací odtabuizovat téma stomie a stomiků.

V současné době zastřešuje České ILCO 20 regionálních spolků v ČR a má zhruba 1 000 členů. Od roku 1993 je členem Světové organizace stomiků IOA a Evropské organizace stomiků EOA. Spolupracuje se zákonodárci na tvorbě legislativy, jedná se státními orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Smyslem práce Českého ILCO je pomoci řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, které jsou spojeny s návratem stomika do normálního života. Zároveň spolupracují s lékaři, informují pacienty se stomií o odborné péči, která je u nás velmi kvalitní.

Pomoc a povzbuzení získají stomici i jejich blízcí ve všech 20 spolcích stomiků, případně v informačním a poradenském centru pro stomiky v Praze.

Kontakty naleznete zde.