Operační výkon - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Operační výkon

Operační výkon

Operační postup

Přístup ke kloubu

Po uvedení do anestezie a ukončení příprav k operaci lékaři vydezinfikují operační pole a operatér provede kožní řez. Pod řezem se nacházející měkké tkáně a svaly, které je třeba odsunout stranou a odhalit kyčelní kloub.

Existují různé operační postupy výměny kyčelního kloubu a v současnosti se upřednostňují méně invazivní přístupy, neboť chrání svalové struktury a šlachový aparát. Rozhodující zde ale není délka viditelného kožního řezu, nýbrž šetrné zacházení s měkkými tkáněmi v hlubších vrstvách.

Doba operace se obvykle pohybuje mezi 45 až 120 minutami.

III Operační výkon

Výměna kloubu

I, Původní postižená hlavice se oddělí od krčku kosti stehenní a odstraní se z kyčelního kloubu.

II, Poté se frézou vybrousí zbytek kloubní chrupavky a část kosti z kloubní jamky. Vyfrézovaná jamka představuje lože pro implantát.

III, Zvolený implantát jamky se vsadí do připraveného lože – necementovaný kovový plášť komponenty musí přesně zapadnout do vyfrézované jamky.

IV, Pro zavedení dříku je třeba pečlivě připravit dřeňový kanál stehenní kosti.

V, Vhodný dřík se ukotví do stehenní kosti podle situace buď s pomocí kostního cementu, nebo bez cementování.

VI, Na dřík se napojí hlavice umělého kloubu.

VII, Komponenty umělého kyčelního kloubu se zakloubí.

Následuje kontrola funkce kloubu, sešití měkkých tkání, případně i svalů a uzavření kožní rány stehem. Do rány se vkládají hadičky (tzv. drény), které slouží k odvádění krve a sekretů. Drény se odstraní za 2-3dny po operaci.

Další články k tématu:

Nebylo nic nalezeno.