Malnutrice / podvýživa u seniorů - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Malnutrice / podvýživa u seniorů

Malnutrice

„Jsem starý, už nepotřebuji tolik jíst,“ slyšíme často od seniorů. To je ale naprosto mylný názor. Právě ve stáří má výživa zcela nezastupitelnou roli pro udržení zdraví. Pojmem malnutrice se označuje nedostatečná výživa nebo podvýživa, tedy nedostatečný příjem energie a živin, který ohrožuje jedince závažnými zdravotními komplikacemi. Může vést ke zvýšené nemocnosti a v případě dlouhodobějšího zanedbání i k úmrtí. Typickým příznakem malnutrice je nezamýšlený váhový úbytek, celkově nízká tělesná hmotnost, nápadně nízký příjem stravy, svalová i celková slabost a také výrazné změny ve výsledcích laboratorních vyšetření.

Malnutrice ve stáří patří k poměrně častým jevům a s postupujícím věkem se vyskytuje stále více. Stoupá také v případě závažnějších onemocnění a se snižující se mírou soběstačnosti. Bez zajímavosti není ani fakt, že doma žijící zdraví senioři malnutricí trpí mnohem méně než staří lidé, kteří jsou v péči domovů pro seniory a jiných sociálních zařízeních.

Omezení příjmu potravy má vliv na zvýšenou nemocnost

Příčin malnutrice je celá řada a mnohdy se navzájem kombinují. Mezi nejčastější patří zhoršené vnímání chuti a čichu, nechutenství, snížení pocitu žízně, snížená tvorba slin nebo problémy s chrupem. Senior si pak vybírá jen ty potraviny, které ukousne a rozžvýká, ale zároveň tím omezuje příjem některých důležitých složek výživy, jakými jsou vláknina, bílkoviny nebo některé vitaminy.

Ve stáří se rovněž objevuje zhoršené trávení a vstřebávání živin a spousta seniorů se potýká také s omezenou hybností, což má vliv na nákup potravin i přípravu pokrmů.  K rozvoji malnutrice také přispívá výskyt některých chronických onemocnění a užívání velkého množství léků, mezi jejichž nežádoucí účinky často patří nechutenství.

Důležitá je i psychika

Na vznik malnutrice mají vliv ale i faktory ekonomické, například nízká penze, a faktory psychosociální, kdy osamělost a sociální izolace mohou vést až k tomu, že senior ztratí chuť k jídlu, nebaví ho vařit jen pro sebe a jeho strava se stane jednotvárnou, nevyváženou a postrádající pestrost.

V důsledku toho dojde k úbytku svalové hmoty a snížení celkové fyzické výkonnosti. Logicky se pak zvyšuje riziko pádů, zlomenin a dalších poranění. Imunitní systém postupně oslabuje, což vede k vyšší nemocnosti, větší náchylnosti k infekcím a dalšímu omezení příjmu potravy.

Zároveň malnutrice negativně ovlivňuje schopnost organismu regenerovat a zhoršuje průběh chronických onemocnění. Souvisí také se zhoršením a prodloužením léčby ran, a tím pádem i s vyšším rizikem vzniku dekubitů (proleženin). Velmi závažné jsou také poruchy bdělosti, objevuje se nezájem o okolí, pokles aktivity, dezorientace a snížená soběstačnost, které nepříznivě působí na kvalitu života.

Základem je prevence, nepodceňujte ji

Léčba malnutrice je velmi složitá a ne vždy úspěšná, proto je třeba jejímu vzniku předcházet. Především je nutné dbát na dodržování vyvážené, kvalitní a pestré stravy v průběhu celého života.  Ve stáří toto pravidlo platí dvojnásobně. Současně je důležité u seniorů podporovat také pohybovou aktivitu, aby si udrželi svalovou hmotu.

Věnujte víc pozornosti nejen sobě, ale především svým rodičům a prarodičům. Při jakýchkoliv potížích souvisejících s příjmem stravy je třeba včas zakročit. Včasným zásahem můžete předejít závažným zdravotním komplikacím, proto se nebojte vyhledat nutričního terapeuta a konzultovat s ním řešení.

Další články k tématu:

Zásady správného stravování seniorů

Výživa patří mezi základní fyziologické potřeby, je důležitou podmínkou zachování lidského života a udržení zdraví. Ve vyšším věku to pak platí dvojnásob. Výživa ale neplní jenom sytící funkci, má i sociálně psychologický rozměr a stává se také určitým prostředkem prevence nemocí a malnutrice (podvýživy).

Výživa patří mezi základní fyziologické potřeby, je důležitou podmínkou zachování lidského života a udržení zdraví. Ve vyšším věku to pak platí dvojnásob. Výživa ale neplní jenom sytící funkci, má i sociálně psychologický rozměr a stává se také určitým prostředkem prevence nemocí a malnutrice (podvýživy).

Celý článek >

Sipping ‒ snadná a dostupná pomoc při poruchách příjmu potravy

Starší lidé často trpí různými formami poruch příjmu potravy, které vedou až k malnutrici (podvýživě). Riziko se významně zvyšuje zejména v době nemoci, kdy dochází ke ztrátě chuti k jídlu a nižšímu energetickému příjmu. Pokud senior začne významně ztrácet na váze nebo odmítá pravidelně jíst, je čas zvážit dodatečnou nutriční podporu.

Starší lidé často trpí různými formami poruch příjmu potravy, které vedou až k malnutrici (podvýživě). Riziko se významně zvyšuje zejména v době nemoci, kdy dochází ke ztrátě chuti k jídlu a nižšímu energetickému příjmu. Pokud senior začne významně ztrácet na váze nebo odmítá pravidelně jíst, je čas zvážit dodatečnou nutriční podporu.

Celý článek >