Hygiena rukou je, když… - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Hygiena rukou je, když…

Mytí rukou, mýdlo, dítě,umyvadlo

Dotaz na umyté ruce patří v dětství k nejčastějším. Ptali se na ně rodiče, prarodiče i učitelky v mateřské škole.…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Dotaz na umyté ruce patří v dětství k nejčastějším. Ptali se na ně rodiče, prarodiče i učitelky v mateřské škole. Hlavním důvodem, proč na mytí rukou naši vychovatelé tolik dbali, byla obava z nemocí, které se špinavýma rukama přenášejí. To, že nemocnice nebo ambulance jsou jedním z nejrizikovějších míst, kde se můžeme s infekcemi potkat, naše vychovatele nejspíš vůbec nenapadlo. Hygiena rukou ve zdravotnickém zařízení je dnes velmi aktuálním tématem, které si zasluhuje, abychom se mu věnovali v samostatné kapitole.

Proč si mýt ruce?

Jednoduše řečeno, mytí rukou patří nejen ke slušnému vychování, ale především chráníme sebe i své okolí před zdravotními riziky.

 • Mytím rukou se snažíme bránit nákazám, které se rukama přenášejí. K těm patří například „nemoc špinavých rukou“ hepatitida (žloutenka) typu A, průjmová onemocnění vyvolaná střevními bakteriemi a nemoci přenášené ze zvířat na člověka.
 •  Mytím rukou přispíváme k předcházení přenosu a šíření nákazy.
 • Mytí rukou patří k základním pravidlům osobní hygieny, kterým chráníme jak své zdraví, tak i zdraví svého okolí. Navíc má vliv i na estetickou rovinu vnímání člověka.

V textech o hygieně se můžeme setkat s následujícími pojmy:

  • Hygiena: soubor zásad pro uchování zdraví. Jejich dodržování působí preventivně při snižování výskytu a šíření chorob.
  • Sanitace: soubor mechanických postupů, které odstraňují nečistoty a snižují počet mikroorganismů.
  • Dezinfekce: ničení mikroorganismů v prostředí a na površích pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů.
  • Sterilizace: souhrn opatření, kterými se v daném prostředí usmrtí všechny životaschopné mikroorganismy. Provádí se mnoha způsoby. Nejčastěji vlhkým teplem, horkým vzduchem, plasmou nebo pomocí chemických látek, jako jsou formaldehyd a ethylenoxid.
  • Asepse: naprostá nepřítomnost mikroorganismů v prostředí, většinou jí dosahujeme pomocí sterilizace.

hepatitida A hygiena mytí rukou