Kožní mikroflóra - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Kožní mikroflóra

Každý, kdo vstoupí do zdravotnického zařízení, ať již jako pacient, návštěva nebo zaměstnanec, přichází do kontaktu s bakteriemi, které v tomto prostředí přežívají. Bakterie osidlující celé naše tělo včetně kůže mohou snadno měnit hostitele. Člověk je zanechává například na předmětech, kterých se dotýká, a současně je také může dotykem získat.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Přes veškerou snahu o dodržování správných hygienických zásad je ve zdravotnických zařízeních koncentrace bakterií a druhová pestrost mikroorganismů způsobujících různé potíže vyšší než v okolním prostředí. S tím souvisí i větší riziko infekce. Stačí málo – oslabení imunitního systému, přechod do jiného orgánového systému nebo porušení celistvosti kůže spojené s nedostatečnou dezinfekcí. Další potíž spočívá v tom, že se nemocniční bakterie během svého života opakovaně setkávají s dezinfekčními prostředky a antibiotiky, na které si mohou postupně zvyknout a stát se vůči nim odolné, rezistentní.

 

Každý z nás má svoje bakterie

Osidlování organismu bakteriemi začíná hned po narození a po určité době se se svou mikroflórou sžijeme. Při podrobnějším zkoumání bychom na kůži objevili kolem dvou set druhů bakterií. Před průnikem bakterií do těla nás chrání zdravá a neporušená kůže, při jejím poranění funkční imunitní systém. Různé bakterie mají svá oblíbená místa výskytu, a proto se liší osídlení míst suchých, mastných nebo vlhkých, kde je koncentrace bakterií nejvyšší. Bakterie také s oblibou osidlují ochlupené a vlasaté části pokožky. Nejrozmanitější bakteriální flóru bychom našli v podpaží, kde se setkává ochlupené místo s vlhkým kožním záhybem. Bakterie se zde mimo jiné podílejí i na rozkládání kožního potu, jehož důsledkem je typický zápach. Na složení mikroflóry má vliv i úroveň hygieny a používané kosmetické přípravky včetně mýdel. Bakterie osidlují kůži trvale nebo přechodně. V souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, při ambulantním ošetření nebo při hospitalizaci může člověk získat nozokomiální nákazu. Jejím původcem jsou jak bakterie přechodné, získané až v nemocničním prostředí, nebo mikroflóra osidlující pokožku trvale, zvlášť pokud jde o rezistentní kmeny, které si pacient přinesl z domácího prostředí. Ty se mohou projevit až při nemoci nebo zákroku.

 

Králem kůže je stafylokok

Na kůži se běžně vyskytuje především Staphylococcus epidermidis a jeho příbuzný, zlatý stafylokok. Výskyt zlatého stafylokoka ovlivňují některé nemoci, jako je cukrovka, selhávání ledvin nebo chronická kožní zánětlivá onemocnění. Kromě běžného výskytu na pokožce osidluje i sliznice a většinou žádné potíže nezpůsobuje. Ty nastanou až při poranění kůže. Často ho tedy nacházíme v kožních defektech a zanícených ranách, případně při zánětu sliznic. Jestliže oslabený organismus jeho likvidaci nezvládne, může se rozmnožit a šířit dále do těla. Tato bakterie se ráda usazuje na všech umělých náhradách v těle včetně kloubů a komplikuje pooperační hojení a další léčbu.

 

Jedním ze způsobů, jak snížit riziko nákazy nejen stafylokokem, je důkladná a správně prováděná hygiena rukou.