Ohrožují nás bakterie z nemocnic? - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Ohrožují nás bakterie z nemocnic?

bakterie, agar

Pro mnoho lidí je překvapením, že se bakteriím daří i v místech, která tolik dbají na čistotu a dezinfekci –…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Pro mnoho lidí je překvapením, že se bakteriím daří i v místech, která tolik dbají na čistotu a dezinfekci – ve zdravotnických zařízeních. Jen v Evropské unii se jedná o 3 miliony nakažených lidí ročně, ve světě dokonce o 1,4 miliardy lidí, kteří se infikovali ve zdravotnickém zařízení. Některé bakterie ze zdravotnického prostředí mohou být velmi odolné, protože se setkaly s nejrůznějšími antibiotiky i dezinfekčními prostředky a získaly odolnost proti jejich účinku. Pokud běžné dezinfekční prostředky a antibiotika nezabírají, mluvíme o tom, že jsou bakterie rezistentní.

Nepříjemnou komplikací, která může pacienty po návštěvě nebo pobytu ve zdravotnickém zařízení potkat, je nozokomiální nákaza. Jde o infekci, která propukne v souvislosti s poskytovanou zdravotnickou péčí, tedy během hospitalizace (ale i v určitý čas po propuštění), po ambulantním výkonu či ošetření. Nejčastěji je způsobena nedodržením preventivních opatření, které mají pacienta chránit před infekcí. Způsobují ji jak nemocniční, tak komunitní kmeny bakterií (tedy ty, které do zdravotnického prostředí přinesou lidé zvenčí).
Nozokomiálních nákaz není ušetřen ani zdravotnický personál, uklízečky a sanitárky nevyjímaje. U nich dochází k nákaze profesní. Navzdory řadě opatření a používání nových dezinfekčních prostředků a antibiotik výskyt nemocničních nákaz stále stoupá.

Nozokomiální infekce komplikují uzdravení

Nozokomiální nákazy způsobují v léčbě a v procesu hojení ran řadu komplikací. Prodlužují dobu uzdravování, mohou být důvodem k další operaci a v oborech intenzivní péče mohou i ohrožovat život. Nejčastěji způsobují infekci dýchacího ústrojí, močových cest, krevního řečiště a ran. K zavlečení bakterií dochází především při léčebných i diagnostických výkonech, které zasahují do těla. Kritickými místy pro vstup infekce jsou injekční jehly, močové cévky, pooperační a špatně se hojící rány, ale i vytvořené vstupy do krevního řečiště – kanyly a žilní katetry.

Pouze dezinfikované ruce jsou čisté

Pro všechny zdravotnické úkony platí, že před intervencí do těla je nutné místa vstupů dezinfikovat. Používají se pouze sterilní pomůcky a pracuje se v co nejčistším prostředí. Naprostým základem je ale dokonalá dezinfekce rukou. Mechanické mytí odstraňuje pouze část mikroflóry, proto se zdravotníci před zavedením zdravotnického prostředku do těla pacienta nemyjí, ale dezinfikují. Účinné látky v dezinfekčním roztoku, především alkoholy, mikroorganismy zahubí do třiceti sekund. Pouze dezinfikované ruce jsou čisté a mohou se dotýkat pacienta.

Doporučené přípravky
Promanum® Pure – alkoholový dezinfekční prostředek s hydratačním účinkem pro hygienickou dezinfekci rukou
Softalind HS – akoholový dezinfekční prostředek na ruce, pro citlivou pokožku
SoftaMan ViscoRub – alkoholový viskózní roztok pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou

bakterie dezinfekce nemocniční nákaza nozokomiální infekce