Artróza - rozhovor s profesorem Tomášem Trčem - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Artróza – rozhovor s profesorem Tomášem Trčem

Artróza kloubů je stále častěji skloňované onemocnění a trápí velkou část populace. Artróza vzniká na základě určitého onemocnění, které vede ke změně kvality chrupavky chránící kloubní konce dlouhých kostí.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Každé onemocnění má určité fáze, nebo řekněme stadia vývoje. Jak je tomu v případě artrózy?

Stádií vývoje artrózy je několik a záleží na tom, v jakém systému je hodnotíme. Nejčastější rozdělení je na základě radiologického vyšetření, kdy rozdělujeme artrózu do 4 stupňů, přičemž 1. stupeň je nejmírnější a 4. nejrozvinutější. Dokonce by se dal zmínit i 5. stupeň, kdy už jsou  chrupavky zcela zaniklé a svou funkci tedy ztratily a kloub je nehybný. Tento způsob rozdělení už popsali pánové Kellgren a Lawrence v šedesátých letech minulého století a je to dělení, které se využívá dodnes. Další způsob hodnocení artrózy je tzv. artroskopický, kdy se poškození hodnotí podle vizuální kontroly chrupavky a našla by se celá řada dalších metod, jak poškození chrupavek posuzovat. Řekněme, že při léčbě 1.-2. stupně artrózy se používá konzervativní terapie a pro stupně 3-4 a 5 už je určena výhradně operační terapii.


Jak vlastně člověk zjistí, že jeho zdravotní obtíže souvisí s artrózou kloubů?

Věřte mi, že to zjistí relativně snadno. Když ho začnou klouby bolet po námaze, nebo si všimne změny kloubů (např. otok), tak není něco v pořádku a měl by vyhledat odbornou pomoc, nejlépe tedy ortopeda nebo revmatologa. Ten pak na základě klinického vyšetření a rentgenového snímku zjistí, jak závažné změny na kloubu jsou a zařadí poškození kloubu do jednoho ze čtyř stupňů, o kterých jsem mluvil.


Jaké je riziko výskytu artrózy u mužů a jaké je u žen? Je jedno z pohlaví náchylnější?

Tvrdí se, že u žen je artróza o něco častější. Existují na to velké statistické studie, kdy jsou ženy operovány častěji, než muži, ale myslím si, že to bude do značné míry souviset s vyšším věkem a delším přežíváním  žen.


Jak probíhá samotné vyšetření? Co obnáší a jak dlouho trvá?

Prohlídka se nikterak neliší od běžných klinických vyšetření. Zjišťuje se, jak kloub vypadá, jaká je jeho hybnost, jak se chová při zatížení a v jakých místech je pro pacienta bolestivý. Následně ortoped provede radiologické vyšetření, a pokud potřebuje ke stanovení diagnózy detailnější informace, udělá navíc CT, ultrazvukové vyšetření, nebo magnetickou rezonanci. Artróza kloubů se totiž netýká pouze kostí, ale rovněž měkkých tkání kolem nich a ne na všechny otázky lékaři odpoví rentgenový snímek.


Celý rozhovor najdete v

Braunovinách
.