Braňte se! Proč se nechat očkovat? - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Braňte se! Proč se nechat očkovat?

Očkování jsou nezbytná a poskytují velmi účinnou ochranu proti infekčním chorobám. Tato ochrana je důležitá obzvlášť u pacientů na dialýze,…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Očkování jsou nezbytná a poskytují velmi účinnou ochranu proti infekčním chorobám. Tato ochrana je důležitá obzvlášť u pacientů na dialýze, protože jejich imunitní systém je oslabený a potřebuje podporu, aby se mohl nemocem úspěšně bránit. Zajímá vás, zda by měli lidé, kteří jsou v osobním styku s pacienty na dialýze a v jejich prostředí, být očkováni a proti čemu? Pokud ano, čtěte dál.

Očkování již zachránilo nespočet životů. Díky povinnému očkování v mnoha zemích po celém světě je riziko nákazy infekčními nemocemi mnohem nižší, než tomu bylo dříve. Například v Německu byla nákaza dětskou obrnou hlášena naposledy v roce 1990. Očkovací kampaň proti spalničkám byla velmi úspěšná, například v USA je tato nemoc téměř vymýcena. Totéž platí na celém světě pro pravé neštovice.

Jak očkování funguje?

Očkování připravuje tělo na nejhorší scénář – boj proti patogenům, jako jsou viry a bakterie. Imunitní systém bojuje s těmito útočníky tím, že vytváří obranný mechanismus: protilátky. Nejdříve musí být tělo schopno rozpoznat patogen a potom musí vyrobit dostatek protilátek.

Vakcíny obsahují oslabené, neškodné patogeny nebo jejich specifické části. Existují dvě hlavní formy očkování, a to aktivní a pasivní. Při aktivní imunizaci se mikrob nebo jeho části vstříknou do těla, které začne vytvářet protilátky proti této nemoci a poskytuje ochranu, pokud dojde k pozdější expozici. Příklady aktivních vakcín jsou spalničky, příušnice a chřipka. Imunita získaná z aktivní imunizace může být celoživotní. Při pasivní imunizaci se předběžně syntetizované protilátky podávají injekčně, takže tělo nemusí produkovat protilátky samo.

Tato metoda se běžně používá v případě výskytu nedávného ohniska určité choroby nebo jako mimořádná léčba toxicity jako v případě tetanu. Účinek však není dlouhodobý, protože ochranné prvky jsou tělem rozloženy. Očkování může být aplikováno injekčně, polknutím nebo vdechnutím. Tím se zavede imunitní systém do patogenu a vybízí ho k vytváření protilátek. Tělo pak má ve svém arzenálu imunitního systému správné zbraně proti patogenu. Pokud viry nebo bakterie vstoupí do těla, imunitní systém může reagovat a rychle vytvářet protilátky, které s vetřelci úspěšně bojují, dříve než se zvládnou reprodukovat a osoba onemocní.

Doporučená očkování

Pacienti na dialýze by v závislosti na svém věku měli dostat všechna obecně doporučovaná očkování a posilující očkování: proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, tetanu, záškrtu, černému kašli, hemofilové infekci způsobované bakterií Haemophilus influenzae, hepatitidě B, obrně a planým neštovicím). V září nebo říjnu je také důležité každoroční očkování proti pneumokokovým infekcím a proti chřipce. Je důležité si uvědomit, že ne každý potřebuje každé dostupné očkování. Vždy se obracejte na zaměstnance v centru pro renální péči, kam docházíte, a požádejte o radu.

Při návštěvách u lékaře nebo na cestách je potřeba mít u sebe očkovací průkaz a vždy jej uchovávat v aktuálním stavu a samozřejmě nezapomínat na projednání specializovaného očkování před cestou do zahraničí.

Proč je očkování důležité právě pro pacienty na dialýze?

Imunitní systém u pacientů na dialýze je ovlivněn selháním ledvin. Kontakt mezi krví a dialyzační membránou může vést k nízké úrovni zánětu, jenž působí na imunitní systém jako zátěž. Z těchto důvodů jsou pacienti na dialýze náchylní k infekcím způsobenými bakteriemi, viry a plísněmi častěji než zdraví lidé. Také je pro ně obtížnější se nemocí zbavit. Imunitní systém proto potřebuje veškerou pomoc, kterou může získat, a očkování je ten nejlepší imunitní posilovač, jaký máme.

Co se stane, pokud očkování nefunguje?

Za určitou dobu po očkování krevní obraz osoby ukáže, zda si tělo vytvořilo protilátky. Pokud tomu tak není, očkování musí být zopakováno. To se u pacientů na dialýze děje ve srovnání se zdravými lidmi o něco častěji. Očkování může být provedeno znovu, aby se dosáhlo dobré úrovně ochrany. Například očkování proti hepatitidě B funguje lépe pro pacienty před zahájením dialýzy, ale pacienti, kteří na dialýze již jsou, mohou vyžadovat více než jedno očkování.

Očkování již zachránila nespočet životů.
Očkování je důležité nejen pro vás jako pro pacienta, ale také pro vaši rodinu a přátele.