Dialýza v domácím prostředí je realitou - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Dialýza v domácím prostředí je realitou

Pokrok v oblasti poskytování dialyzační péče se nezastavil. Vysoká kvalita samotného očistného procesu se již stala standardem, proto se pozornost…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Pokrok v oblasti poskytování dialyzační péče se nezastavil. Vysoká kvalita samotného očistného procesu se již stala standardem, proto se pozornost výzkumníků, lékařů a techniků mohla zaměřit na kvalitu života samotného pacienta. Jak mu zajistit větší komfort, svobodu a šetřit jeho čas? Vždyť sami víte, jak hodně času musí dialyzovaný nemocný strávit čekáním na ošetření nebo transportem do zdravotnického zařízení, do něhož se často zapojují i další členové rodiny. Domácí hemodialýza Physidia monitor S3, o kterou si mohou žádat dialyzovaní pacienti, plní přání mnohých nemocných, a to organizovat si čas dialýzy podle sebe a trávit její průběh ve známém prostředí domova. Provádět dialýzu v domácím prostředí bez asistence zdravotníků umožňuje naše legislativa pacientům již od roku 2015. S příchodem lékařského přístroje Physidia monitor S3 je domácí hemodialýza zase o krok blíže realitě. Jaké jsou první zkušenosti zdravotníků s tím, jak jejich pacienti tuto změnu zvládají? Ptali jsme se v Dialyzačním středisku B. Braun Avitum Teplice, kde si přístroj na konci června pořídili. „Těžko můžeme po tak krátké době hodnotit, ale již teď víme, že obrovské plus domácí hemodialýzy je v tom, že si pacient může dialýzu přizpůsobit svému časovému rozvrhu a není nijak vázán na provoz a směny na dialyzačním středisku,“ potvrzují společně dialyzační sestry Petra Krejzová a Libuše Koudelová. Základním předpokladem je, že pacient má zájem na své léčbě aktivně spolupracovat a nebojí se sám obsluhovat moderní lékařský přístroj.

Naučí mne někdo s přístrojem zacházet?

Dříve, než nemocný začne používat domácí hemodialýzu, je vyškolen zdravotníky ve svém dialyzačním středisku a s prvním ošetřením začne až v okamžiku, kdy je personál i nemocný přesvědčen, že vše bez problémů zvládne. Dialýzu pak podstupuje zpravidla pět- až šestkrát týdně ve dvou- až tříhodinových intervalech. Získá tak nezávislost na zdravotnickém zařízení a mnoho času navíc, který by jinak musel strávit cestováním a čekáním. Během vlastní dialýzy může být se svými blízkými či se věnovat koníčkům, které se s dialýzou nevylučují.

Budu muset přístroj nastavovat?

Pro větší komfort a bezpečí pacienta je lékařský dialyzační předpis vždy uložen v přístroji Physidia monitor S3 na pacientské kartě přímo ošetřujícím personálem. Pacient s kartou nijak nemanipuluje. Kartu lze podle potřeby připojit i do jiného monitoru S3. „Velkou výhodou je to, že jsou data vždy uložena nebo importována na dané dialyzační středisko,“ upřesňuje vedoucí vrchní sestra dialyzačního střediska v Teplicích Olga Roučková.

Jaké podmínky musím splnit?

Přístroj je velkou pomocí a výhodou pro pacienty, kteří chodí do práce nebo dávají přednost flexibilnějšímu a nezávislému způsobu života. K jeho používání je však zapotřebí určitá manuální zručnost, základní technická dovednost a hlavně chuť učit se novým věcem. Dále je nutné, aby měl pacient ve svém bytě vyčleněné místo na dialyzační přístroj, křeslo a prostor na skladování materiálu, který je k provádění dialyzační procedury nutný a musí být k dispozici. Podle platných právních předpisů je také nezbytné, aby byl v průběhu domácí hemodialýzy přítomen proškolený asistent, kterým bývají nejčastěji partneři, manžel nebo manželka. Všechny tyto podmínky pro používání přístroje Physidia monitor S3 lze při troše organizačního úsilí bez potíží splnit.

Je dialýza stejně účinná jako v dialyzačním středisku?

Pokud se ještě podíváme na domácí hemodialýzu ze zdravotního hlediska, máme pro nemocné s chronickým onemocněním ledvin k dispozici jednu z nejfyziologičtějších léčeb, kterou může pacient s renálním selháním využít. Účinnost dialýzy je podobná funkci zdravých ledvin. Na tomto efektu se podílí i vyšší, téměř denní frekvence dialyzačního ošetření.

A co na domácí hemodialýzu říká pacientka?

Sama nemocná uvádí, že obrovskou výhodou je nejen ušetřený čas, ale také možnost provádět dialýzu kdykoliv během dne. Nevýhodou z jejího pohledu je četnost dialýzy, dlouhá doba proplachu a přípravy. Dialyzační sestry hodnotí výhody a nevýhody metody podobně: „Z našeho pohledu je obrovskou předností ušetřený čas a velmi snadná manipulace s přístrojem. Nevýhodou může být nutnost naprosté soběstačnosti pacienta. Pro nás všechny je domácí hemodialýza něčím novým. Byla a stále je to výzva, ze které jsme nadšené. Doufáme, že všichni pacienti, kteří přejdou na domácí hemodialýzu, zvládnou s naší pomocí přechod na Physidia monitor S3 bez komplikací a nemocných na domácí hemodialýze bude přibývat,“ přejí si Petra Krejzová i Libuše Koudelová.

 

Dialyzační přístroj Physidia monitor S3 je zdravotnický zdravotnický prostředek určen pro dialyzační léčbu pacientů s chronickým selháním ledvin v nemocničních dialyzačních střediscích, satelitních střediscích a v domácím prostředí pacienta. Pacient musí být vybaven arteriovenózní fistulí, nebo centrálním venózním katetrem. Pečlivě si přečtěte návod k použití, který obsahuje důležité informace o možných rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku, vedlejších účincích a kontraindikacích.