Dialýza - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Dialýza

Dialýzou se rozumí náhrada funkce ledvin v případě jejich selhávání. Existují dva hlavní typy dialýzy – peritoneální (břišní nebo pobřišnicová) dialýza a hemodialýza (krevní dialýza). Každá z možností nabízí pacientům výhody a také nevýhody. Odlišují se způsobem zbavování odpadních látek. Zatím co hemodialýza probíha mimo tělo, peritoneální dialýza se uskutečňuje v břiše pacienta a lze ji provádět i doma.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Peritoneální dialýza (břišní neboli pobřišnicová dialýza)

Při této metodě se krev čistí přechodem zplodin látkové přeměny do roztoku v pobřišnicové dutině. Roztok je do břicha napouštěn tenkou hadičkou natrvalo zavedenou do břišní stěny. Peritoneální dialýzu lze provádět i v pohodlí domova, a to buď několikrát denně v kratších cyklech (CAPD – kontinuální peritoneální dialýza) anebo formou dlouhého cyklu, který lze používat v noci během spánku (APD – automatická peritoneální dialýza). Proto se peritoneální dialýza někdy nazývá jako domácí dialýza.

Více informací o peritoneální dialýze.

 

Hemodialýza (krevní dialýza)

Krev je očišťována ve speciálním přístroji – v tzv. umělé ledvině. Znečistěná krev se hadičkou průběžně přivádí do přístroje a jinou hadičkou se očištěná krev vrací nemocnému. Tento typ dialýzy probíhá v dialyzačních střediscích dvakrát anebo třikrát týdně a trvá asi 5 hodin.

Více informací o hemodialýze.

Další odkazy: