Problematika ledvin si zaslouží více pozornosti aneb ne každé prvenství je dobré - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Problematika ledvin si zaslouží více pozornosti aneb ne každé prvenství je dobré

Nejčastějším onemocněním u nás je onemocnění ledvin. Statistika z roku 2012 nám dokazuje prvenství v počtu nově diagnostikovaných nádorů ledvin na 100 000…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Nejčastějším onemocněním u nás je onemocnění ledvin. Statistika z roku 2012 nám dokazuje prvenství v počtu nově diagnostikovaných nádorů ledvin na 100 000 osob v populaci. Ročně tak přibude 3 000 pacientů s rakovinou ledvin.

 

Hlavní příčiny této nemoci jsou nezdravý životní styl, konzumace alkoholu, kouření a špatný pitný režim. „Na Světový den ledvin dorazilo do našich dialyzačních středisek a do nefrologických ambulancí téměř 3 000 lidí, přičemž každému čtvrtému naši lékaři doporučili další specializované vyšetření,“ vzpomíná MUDr. Martin Kuncek, ředitel a jednatel společností Skupiny B. Braun.

 

Ženy a onemocnění ledvin

Chronické onemocnění ledvin postihuje na celém světě přibližně 195 milionů žen. Každoročně na toto onemocnění umírá téměř 600 000 žen, chronické onemocnění ledvin je tak 8. nejčastější příčinou úmrtí u žen. Riziko rozvoje chronického onemocnění ledvin (CKD) je u žen přinejmenším stejné jako u mužů, ne-li vyšší. Podle některých studií se CKD rozvíjí u žen ve srovnání s muži s větší pravděpodobností, jeho prevalence je 14 % u žen a 12 % u mužů. Nicméně náhradou funkce ledvin (dialýzou nebo transplantací) je léčeno méně žen než mužů.

 

Lupusová nefritida a infekce ledvin

Některá onemocnění ledvin, jako např. lupusová nefritida nebo infekční záněty ledvin, se typicky týkají žen. Lupusová nefritida je projevem autoimunitního onemocnění, při kterém imunitní systém útočí na vlastní buňky a orgány.  Infekce ledvin, stejně jako většina infekcí močového ústrojí, jsou častější u žen. Riziko těchto onemocnění vzrůstá v průběhu těhotenství. K dosažení dobrých výsledků léčby je jako u většiny onemocnění ledvin potřebná časná diagnostika a včasné zahájení léčby.

 

Onemocnění ledvin a těhotenství

Chronické onemocnění ledvin je považováno za rizikový faktor komplikací v průběhu těhotenství a za rizikový faktor snížení plodnosti. Ženy s CKD jsou vystaveny většímu riziku komplikací pro matku i plod. Těhotenství žen s pokročilým CKD je jednou z nejtěžších výzev, s vysokou mírou výskytu hypertenze a předčasného porodu. V  případech CKD může být snížena plodnost, nicméně početí je možné, vzácně i u dialyzovaných pacientek. V těchto případech je lepších výsledků dosahováno při intenzivní dialyzační léčbě (denní nebo téměř denní).

Komplikace související s těhotenstvím zvyšují riziko onemocnění ledvin: preeklampsie − syndrom, při kterém onemocnění placenty ovlivňuje ledviny, projevující se vysokým krevním tlakem a únikem bílkovin do moči − je jednou ze tří nejčastějších úmrtí matek. Preeklampsie, septický potrat (infekce placenty) a poporodní krvácení (masivní krvácení po porodu) jsou hlavními příčinami akutního poškození ledvin (AKI) u mladých žen a u přeživších mohou být předzvěstí CKD. V tomto ohledu může být těhotenství cennou příležitostí k diagnóze CKD v raném stadiu, s možností plánování léčebné intervence.

 

Těhotenství u transplantovaných žen

U žen po úspěšné transplantaci je možné plodnost obnovit a zvýšit pravděpodobnost úspěšného porodu. Nicméně je v těchto případech pozorována vyšší míra výskytu komplikací než u běžné populace, vždy je potřeba většího povědomí o chronickém onemocnění ledvin v těhotenství, aby onemocnění bylo v průběhu těhotenství včas zjištěno a ženy s tímto onemocněním byly během těhotenství a po porodu sledovány. V tomto ohledu může být těhotenství cennou příležitostí k diagnóze chronického onemocnění ledvin v raném stadiu, s možností plánování léčebné intervence.

Těmito komplikacemi jsou podstatně více ohroženy ženy v rozvojových zemích. Důvodem je nedostatečná dostupnost všeobecné a včasné prenatální péče, nesprávná léčba žen s preeklampsií a nedostatečná dostupnost dialýzy u závažných případů AKI.