Rozbor krve. Co znamenají jednotlivé hodnoty? - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Rozbor krve. Co znamenají jednotlivé hodnoty?

Krevní analýzy vypadají na první pohled komplikovaně, ale nebojte se, nemusíte být lékařem, abyste jim přišli na kloub. Podívejte se…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Krevní analýzy vypadají na první pohled komplikovaně, ale nebojte se, nemusíte být lékařem, abyste jim přišli na kloub. Podívejte se s námi na to, jaké hodnoty jsou pro vás obzvláště důležité.

Močovina a kreatinin

Základní informace o metabolismu

Každá buňka v těle potřebuje živiny, aby mohla správně fungovat. Živiny zahrnují například uhlohydráty, proteiny a tuk, jakož i vitaminy a minerály. Tělo tyto živiny rozkládá na menší složky a ty následně transportuje do buněk.

Odpadní produkty, které vznikají při zpracování živin, pak přecházejí zpět z buňky do krve. Mnoho z nich je odfiltrováno ledvinami a vylučováno močí. Kromě toho máme v těle látky, jejichž rovnováha je dána příjmem a vylučováním, například draslík a sůl. Snížení vylučování, například sníženým výdejem moči, může vést k nadbytku draslíku, pokud ve stejném rozsahu není příjem draslíku snížen. Nadbytek draslíku může vést až k arytmiím srdce. To se týká například přebytečné vody stejně jako draselných a sodných solí, fosfátů, kreatininu a močoviny. Pokud by k tomu nedošlo, odpadní produkty z metabolismu těla by nás rychle otrávily.

Co jsou kreatinin a močovina a co znamenají pro zdravé ledviny?

Močovinu tvoří tělo rozkladem proteinů. Tyto proteiny pocházejí z příjmu potravy, jako je sýr nebo maso, a také z rozkladu složek těla bohatých na proteiny, například svalové tkáně. Močovina je efektivně vylučována zdravými ledvinami. Pokud tedy ledviny správně fungují, je nepravděpodobné, že by hladina močoviny v krvi vzrostla. U pacientů s těžce poškozenou funkcí ledvin však hladina močoviny narůstá v důsledku snížené exkrece. Příznaky jako závratě, únava nebo zhoršené vědomí jsou spojeny s vysokou hladinou močoviny.

Kreatinin je generován svalovým metabolismem. Jedinci s vysokým množstvím svalové hmoty obvykle produkují více kreatininu než jedinci s nízkým množstvím svalové hmoty. Kreatinin je zdravými ledvinami účinně odstraňován prostřednictvím mechanismu nazývaného filtrace. Kreatinin lze také odstranit ultrafiltrací prováděnou během dialýzy. Hladiny kreatininu mohou u zdravých mužů s vysokým svalovým metabolismem narůst až na 1,2 mg/dl. U jedinců s průměrným typem těla a běžným svalovým metabolismem, pokud mají narušenou funkci ledvin a neprovádí se dialýza, mohou být hladiny kreatininu dokonce mnohem vyšší než 1,2 mg/dl. S vysokými hladinami kreatininu nejsou spojeny žádné výrazné symptomy.

Zdravé ledviny potřebují ke clearance kreatininu ze sta mililitrů krve asi minutu (čisticí účinek se nazývá rychlost glomerulární filtrace, zkrátka GFR). Pokud GFR klesne pod pět mililitrů za minutu, většina pacientů bude v blízké budoucnosti potřebovat dialýzu. GFR lze vypočítat měřením hladin kreatininu v moči a v krevní plazmě pacienta.

Co znamená Kt/V

Pravděpodobně jste také narazili na termín „Kt/V“. Znamená to účinnost dialyzačního postupu. „K“ je rychlost clearance. Jak již bylo zmíněno, clearance je rychlost, s jakou jsou ledviny nebo dialýza schopny odfiltrovat látku z krve – v tomto případě močovinu. „T“ znamená dobu dialýzy a „V“ znamená objem distribuce močoviny v těle. V praxi lékaři často používají takzvaný Daugirdasův vzorec – složitější výpočtovou verzi hodnocení Kt/V, která také bere v úvahu množství močoviny, jež se nově produkuje během dialýzy. Hodnota Kt/V by měla být 1,2 nebo vyšší.