Tři tipy, jak podpořit svůj "Pomocný tým" - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Tři tipy, jak podpořit svůj „Pomocný tým“

Chronické onemocnění ledvin mění nejen život pacientů, ale i jejich blízkého okolí, rodiny či přátel, kteří s nimi prožívají každý…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Chronické onemocnění ledvin mění nejen život pacientů, ale i jejich blízkého okolí, rodiny či přátel, kteří s nimi prožívají každý den. Jste pacienty a nevíte si rady? Trápíte se? Máte strach o sobě a svých problémech mluvit? Víme, že to není jednoduché, a právě proto jsme pro vás připravili tři jednoduché kroky, jak se přiblížit k vašim blízkým.

Tip č. 1:

Mluvte s příbuznými o své léčbě, lékařských pokynech a možných dopadech vašeho stavu na každodenní život. Když budou lidé ve vašem okolí vědět, že například únava a nedostatek koncentrace patří mezi potenciální vedlejší účinky nemoci, nebudou tolik překvapeni a budou se moci lépe situaci přizpůsobit.

Tip č. 2:

Společné jídlo vytváří zvláštní spojení s rodinou a přáteli. Nalezněte způsob, jak si společně užívat jídlo, a to i se změnami stravovacích návyků, které jsou nutné pro vaše zdraví. Ve většině případů jsou zapotřebí jen malé úpravy, například při přípravě jídla se používá více čerstvých bylin místo soli.

Tip č. 3:

Někdy vám udělá dobře mluvit s lidmi, kteří jsou v podobné situaci. Nejen pro pacienty, ale také pro příbuzné lidí s onemocněním ledvin existují v dnešní době v mnoha zemích svépomocné skupiny, které mohou poskytovat rady a pomoc. Povzbuďte své příbuzné, aby tyto síťové služby využívali. Díky tomu mohou získat nejen mnoho zajímavých informací, ale nabízí se jim i možnost vybudovat si další kontakty, které by jim mohly být nápomocny ve složitých okamžicích, kdy potřebujete vy i vaši blízcí podpořit.

Časté dotazy pacientů

Mám několik otázek týkajících se možnosti léčby. Koho se mohu zeptat?

Primárním kontaktem pro všechny otázky týkající se vašich možností osobní léčby je samozřejmě váš lékař. Kromě toho můžete získat další informace (např. od vaší zdravotní pojišťovny) o pacientských organizacích, které často nabízejí rady nebo rozhovory a umožňují navázat kontakt s dalšími pacienty se stejným problémem. Na internetu jsou rovněž četná fóra, na nichž si mohou pacienti s renální nedostatečností vyměňovat informace o všem, co se nemoci týká. V mnoha centrech renální péče jsou nyní k dispozici certifikovaní mentoři pacientů, respektive další pacienti, kteří byli speciálně vyškoleni v oblasti poradenství a mohou kombinovat dobře podložené odborné znalosti s osobní zkušeností.

Co znamená „Posílení postavení pacienta“?

Vědecké studie ukázaly, že léčebné postupy jsou zvláště úspěšné, pokud pacienti dobře rozumějí svému stavu, jsou součástí lékařského rozhodování a jsou schopni aktivně přispívat ke svému vlastnímu zdraví. Přístup, který zahrnuje poskytování různých informačních služeb pacientům a odpovídající formy léčby, se nazývá „posílení postavení pacienta“. Cílem tohoto přístupu, který nyní již několik let nabývá na významu, je poskytnout pacientům větší nezávislost, větší pravomoci v léčbě a větší zdravotní způsobilost.

Jak mohu chránit svůj centrální žilní katétr (CVC)?

Centrální žilní katétr lze použít jako dočasnou nebo trvalou přístupovou cestu pro dialýzu místo arteriovenózní (AV) fistule. Někdy je to jediná možnost, ale často se používá pouze do doby, než dojde k opravě uzavřené fistule nebo k vytvoření nové AV fistule. Pro zajištění co nejnižšího rizika infekce jsou však nutná zvláštní opatření. Aby byl váš CVC chráněn, musí obvaz vždy těsně přiléhat, být řádně upevněný a suchý, což je důležité během mytí. S CVC je možné se sprchovat díky přijetí zvláštních opatření a s použitím vodotěsného krytu nad obvazem kryjícím CVC. Váš lékař vám poskytne tipy na zdravé způsoby mytí. Pokud si všimnete jakýchkoli známek zánětu, jako je horečka nebo otok a bolest na kůži, rovněž ho o této skutečnosti ihned informujte.

Proč je očkování proti chřipce tak důležité?

U pacientů s chronickým onemocněním ledvin je narušena výkonnost imunitního systému a často jsou rovněž méně účinné léky na imunitu. Z tohoto důvodu je průběh chřipkové infekce u dialyzovaných pacientů většinou mnohem závažnější. Kromě toho mají pacienti s onemocněním ledvin menší ochranu před mnoha mikroorganismy a po infekci způsobené virem chřipky mají vyšší riziko vzniku zápalu plic. Jednoduché každoroční očkování v říjnu nebo listopadu však může pacientům pomoci účinně čelit nebezpečí.