Inkontinence a poškození kůže - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Inkontinence a poškození kůže

Inkontinence je stav, kdy dochází k samovolnému, nechtěnému a vůli neovladatelnému úniku moči nebo stolice. Příčiny jejího vzniku mohou být…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Inkontinence je stav, kdy dochází k samovolnému, nechtěnému a vůli neovladatelnému úniku moči nebo stolice. Příčiny jejího vzniku mohou být různé, stejně tak jako délka trvání. Inkontinence může být přechodná nebo trvalá. Pro pacienta se však vždy stává problémem nejen hygienickým a sociálním, ale posléze i zdravotním. Pokud se na ni včas nemyslí, může zejména u nepohyblivých či špatně pohyblivých pacientů přispět k poškození kůže a komplikacím hojení chronických ran, především proleženin. Klíčovou roli v zamezení vzniku rány tedy hraje pravidelná kontrola stavu kůže a prevence jejího poškození a využití speciálních ochranných přípravků.

Co se děje s kůží při inkontinenci

Moč a stolice mají povahu dráždivé chemické sloučeniny, která se při dlouhodobějším působení na kůži projeví jejím poškozením. Moč obsahuje amoniak, stolice zbytky trávicích enzymů a společným působením či každá zvlášť narušují ochranný plášť na povrchu kůže.

V první fázi, kdy je kůže delší dobu vystavena přítomnosti tekutiny, vlhka a vyšší teploty, se vytvoří měkké nabobtnalé plochy. Sama kůže ještě poškozena není, ale macerace kůže usnadňuje pronikání bakterií, plísní, alergenů a toxinů. Následuje rozvoj zánětlivé reakce (iritační dermatitida), která postupuje k porušení kůže v celém rozsahu. Poškození se prohlubuje a hrozí vznik vředu, zejména pokud je únik moče a stolice do stejného místa opakovaný.

Oblasti ohrožené důsledky inkontinence

Nejvíce jsou ohrožená místa v okolí konečníku, hráze, genitálií a kůže v oblasti pánve.
Moč a stolice se může dostat také do kožních záhybů, a není-li zde dostatečně prováděna hygiena, může v těchto místech přetrvávat.

Proleženiny a inkontinence

V případě nepohyblivých pacientů upoutaných na lůžko se na kůži kombinuje poškození měkkých tkání tlakem se zánětem vyvolaným inkontinencí. Kůže je totiž dvojnásobně ohrožena – špatným prokrvením a ztrátou své ochranné funkce. Pokud se do již vytvořených proleženin dostává moč či stolice, není možné dosáhnout zhojení. Podobně pokud je již kůže poškozena močí a stolicí, může se při polohování pacienta kůže poškodit pouhým třením a proleženina vznikne snadněji. Pacient je pak ohrožen průnikem infekce do hlubších vrstev kůže.

Prevence, prevence, prevence

Vzniku dekubitů i kůže poškozené inkontinencí je možné předejít:

    • Prevencí proleženin je polohování pacienta, využívání speciálních antidekubitních podložek, kontrola ohrožených míst, případně provádění jemné masáže pro lepší prokrvení.
    • Prevencí poškození kůže v důsledku inkontinence je důsledná hygiena ohrožených oblastí, používání jednorázových absorpčních pomůcek a přípravků pro ochranu kůže.
K prodyšné ochraně kůže lze doporučit přípravek Linovera® nebo Askina® Barier film® a k bezpečné ochraně kožního krytu v okolí inkontinence Askina Barrier Cream®.
U krytí dekubitů v oblasti ohrožené únikem moči či stolice je výhodné používat krytí, které zabrání podtečení, například značky Askina®. S výběrem vhodného zdravotnického materiálu vám pomohou prodejny zdravotnických potřeb Zelená hvězda.

Související články