Péče o imobilního pacienta - pohyb a nácvik chůze - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Péče o imobilního pacienta – pohyb a nácvik chůze

Rozvoj pohybových dovedností přispívá k dosažení samostatnosti a soběstačnosti nemocného v každodenních situacích a při uspokojování vlastních základních potřeb. Soběstačnost zvyšuje jeho sebevědomí a přibližuje mu návrat běžného života.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Posouvání na lůžku

 • nemocný uchopí hrazdu
 • pokrčí dolní končetiny
 • nadzvedne pánev nebo se posouvá z boku na bok

 

Obracení na lůžku

 • nemocný uchopí rukou postranici
 • postupně otočí hlavu, ramena, trup a dolní končetiny

 

Posazování na lůžku s dolními končetinami na lůžku

 • zvedneme zadní část lůžka v úhlu 35 až 45 stupňů
 • nemocný pokrčí dolní končetiny
 • polohu nemocného stabilizujeme polohovacími pomůckami

 

Posazování na lůžku s dolními končetinami spuštěnými z lůžka

 • nemocný uchopí hrazdu, posadí se, otočí se a spustí obě dolní končetiny z lůžka
 • nebo se otočí na bok, vzepře na horní končetiny, spustí dolní končetiny z lůžka a vzpřímeně se posadí

 

Přemístění z lůžka na židli nebo vozík

 • postavíme se na nemocnou stranu nemocného a uchopíme ho v pase
 • položíme si paži nemocného kolem ramen a přidržujeme ji za zápěstí
 • provedeme zvednutí a přesun nemocného, přitom stabilizujeme natažení dolních končetin nemocného zapřením své končetiny

 

Sezení na vozíku

 •  při zvládnutí sedu lze imobilního nemocného vybavit mechanickým vozíkem
 •  při nestabilním sedu, je třeba trup nemocného držet vzpřímeně a opřít ho o zádovou opěrku
 •  vozík zabrzdit
 •  postiženou paži podložit polštářem
 •  dolní končetiny ohnout v úhlu do 90 stupňů a opřít o nožní opěrky vozíku

 

Nácvik stoje u lůžka (vertikalizace)               

Lze nacvičovat až v okamžiku, kdy nemocný zvládne stabilní sed.

 • postavíme se z nemocné strany a uchopíme nemocného v pase
 • nemocný provede stoj o širší bázi

 

Nácvik chůze s berlemi

Nácvik chůze s berlemi provádí vždy fyzioterapeut, doprovod stojí vždy na postižené straně.

 

Existuje několik možností, jak několik chodit s berlemi:

 

 • čtyřdobá
 1. jedna berle, 2. druhá berle, 3. postižená končetina, 4. zdravá končetina
 • třídobá
 1. obě berle současně, 2. postižená končetina, 3. zdravá končetina
 • dvoudobá
 1. levá berle současně s pravou končetina, 2. pravá berle s levou končetina
 • chůze do schodů
 1. zdravá končetina, 2. nemocná končetina, 3. obě berle
 • chůze ze schodů
 1. obě berle, 2. nemocná končetina, 3. zdravá končetina