Rána a příčiny jejího vzniku - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Rána a příčiny jejího vzniku

Péče o rány

Ránou velmi zjednodušeně nazýváme každé porušení kůže, u ran chronických zasahující hluboko do podkožní tkáně. Léčbou akutních ran se zabývají…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Ránou velmi zjednodušeně nazýváme každé porušení kůže, u ran chronických zasahující hluboko do podkožní tkáně. Léčbou akutních ran se zabývají především chirurgové, léčbou chronických defektů hlavně dermatologové, ale dá se říci, že s ranami se ve své praxi setkávají lékaři všech oborů.

V dnešní době jsou zřizována centra léčby chronických ran, která se na léčbu špatně se hojících ran specializují.

Rozdělení ran podle vzniku

Rána akutní vzniká náhle na zdravé kůži, a pokud nedojde ke komplikacím, nehojí se dlouho. Akutní rána může vzniknout všemi možnými způsoby, které si jen dovedeme, a mnohdy ani nedovedeme představit.

Mechanickým působením nějakého předmětu vznikají rány traumatické. Jsou to všechny rány bodné, střelné, sečné, řezné, tržné a kousnutí. Mezi další rány, rány termické, patří popáleniny a omrzliny, mezi rány chemické poleptání žíravinou.

Rána chronická vzniká delší dobu a na kůži změněné či špatně vyživované, což se děje při poruše cévního zásobení, působením stálého tlaku nebo vlivem jiné nemoci, například diabetu či nádorové nebo infekční choroby (tuberkulóza, syfilis).

Rána z pohledu hojení

U akutních ran, pokud jsou ošetřeny sešitím, nebo jsou jejich okraje v těsné blízkosti, nastává primární hojení, při kterém se netvoří nová tkáň. U ran chronických, nebo u nesešitých akutních ran, dochází k sekundárnímu hojení nově tvořenou tkání.

Nově vytvořená tkáň nemá vlastnosti původní tkáně a může způsobovat řadu pozdějších problémů včetně estetických vad. Pokud si tedy můžeme vybrat, dáváme přednost primárnímu hojení. V praxi to znamená, že je lepší nechat si ránu vzniklou úrazem sešít u lékaře než riskovat vznik nevzhledné jizvy, zejména v obličeji.