Zdravotníci chtějí vědět více o výživě pacientů aneb nutritionDay 2015 - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Zdravotníci chtějí vědět více o výživě pacientů aneb nutritionDay 2015

Výživa v nemoci

Stále více studií prokazuje, že stav výživy nemocného má přímý vliv na to, jak se popere se svou nemocí. Sebelepší…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Stále více studií prokazuje, že stav výživy nemocného má přímý vliv na to, jak se popere se svou nemocí. Sebelepší léky ani péče zdravotníků nic nezmůžou v okamžiku, kdy je tělo podvyživené a nemá dost sil ani na zajištění svých základních potřeb. Nedostatečná výživa se netýká jen lůžkových oddělení nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo domovů pro seniory. Mnoho pacientů do nemocnice podvyživených přichází a další zase z nemocnice podvyživení odchází. Zdravotníci jsou si této skutečnosti vědomi a snaží se nutriční péči neustále zlepšovat. Pomáhá jim v tom projekt nutritionDay, jehož garantem je v České republice Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické medicíny. Letos proběhne ve čtvrtek 19. listopadu.

Tisková zpráva Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

 

 

malnutrice výživa