Dobrý den, jsem půl roku po příbuzenské transplantaci ledvin... - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Poradna - otázka a odpověď

Otázka:

Dobrý den, jsem půl roku po příbuzenské transplantaci ledvin (daroval otec). Před transplantací mi byl přiznán ČID. I přesto, že ledviny nejsou můj jediný zdravotní problém. Trpím lehčím astma, mám problémy se zrakem a mám ztrátu sluchu cca 50%, kterou musím kompenzovat sluchadlem (bohužel po 7letech používání sluchadlo již nevyhovuje a je potřeba nové na které nemám finance). Po 5měsících po TX jsem prodělal CMV infekci a byl jsem 14dní v nemocnici, zatím čekám na výsledky jak moc to ledvinu poškodilo. Je mi 29let, s hledáním práce mám problémy protože nesmím zvedat těžká břemena minimálně rok od TX, i tak ale budu mít omezení na břemena protože mám AV Shunt. Neměl bych se vyskytovat ve větším počtu lidí (v současné době pracuji na živnostenský list na call centru) kde nikdo nezkoumá můj zdravotní stav (můj předchozí zaměstnavatel mne vyhodil právě kvůli hospitalizaci na TX), ale i tak riskuji. Když jsem ležel s CMV infekcí na Transplantační JIP, jedna paní mi řekla že před transplantací dostala PID, a to nechodila na dialýzy a netrpí dalšími problémy. Je sice starší má cca 45let ale i tak je to pro mne zarážející. Navíc má PID přiznaný tak, že může pracovat na živnost z domu a tím pádem sebe neohrožuje. Rád bych pracoval kdekoliv, ale zaměstnavatelé se na mne dívají když často chodím k lékaři a marodím jako nepotřebného. Rád bych požádal o PID ale bojím se, že mi nyní odeberou ČID. Prosím tedy o radu, můj lékař tvrdí že PID nyní nedostanu, právnička z nějaké poradny zase že na něj nárok mám.

Odpověď:

14. 11. 2011, 00:00
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz zaslaný do naší poradny. Z informací, které uvádíte vyplývá, že Vám byl v minulosti přiznán částečný invalidní důchod. K 1.1.2010 došlo ke změně klasifikace invalidních důchodů a částečné invalidní důchody se nyní považují za invaliditu prvního nebo druhého stupně (dle stupně poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti). Jste-li přesvědčen, že v průběhu času došlo ke zhoršení Vašeho zdravotního stavu, máte možnost dostavit se na OSSZ/PSSZ/MSSZ příslušnou podle místa vašeho trvalého pobytu a podat žádost o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu. V této souvislosti je však vhodné zmínit, že subjektivní hodnocení vlastního zdravotního stavu bývá někdy odlišné od objektivního hodnocení posudkového lékaře. Bude-li v rámci posouzení vašeho zdravotního stavu konstatováno jeho zlepšení na nižší stupeň invalidity, popř. úplný zánik invalidity, bude Vám invalidní důchod v rozporu s Vaší žádostí z moci úřední snížen, resp. odňat. Změnu stupně invalidity konstatuje lékař lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ, a to v rámci lékařské prohlídky provedené buď z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo z podnětu samotného důchodce. Při změně stupně invalidity není třeba žádat o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu nově stanoveného stupně. Snížení nebo zvýšení důchodu provede ČSSZ automaticky z moci úřední. Vyhláška 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity), podrobně ve své příloze stanoví jaké konkrétní zdravotní problémy a komplikace snižují míru poklesu pracovní schopnosti. Vyhláška je dostupná na internetu, v případě Vašeho zájmu o získání orientačních informací o pravděpodobnosti stanovení míry poklesu Vaší pracovní schopnosti, můžete do vyhlášky nahlédnout. Dle Vašeho dotazu jsou rovněž důležitá následující ustanovení vyhlášky: dle ustanovení § 2 odst. 3) „Je-li příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce více zdravotních postižení, jednotlivé hodnoty procentní míry poklesu pracovní schopnosti stanovené pro jednotlivá zdravotní postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, které zdravotní postižení je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a procentní míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví podle tohoto zdravotního postižení se zřetelem k závažnosti vlivu ostatních zdravotních postižení na pokles pracovní schopnosti pojištěnce. Za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se považuje takové zdravotní postižení, které má nejvýznamnější dopad na pokles pracovní schopnosti pojištěnce.“ dle ustanovení § 3 odst. 1) „V případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce je více zdravotních postižení a v důsledku působení těchto zdravotních postižení je pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní schopnosti určené podle rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů.“ Závěr je bohužel takový, že skutečnost, jak bude případně posouzen váš zdravotní stav posudkovým lékařem, není možné předvídat. A pouze na výsledku provedené prohlídky závisí případná změna stupně Vaší invalidity.
Is this Dotaz useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Dotaz is useful.