Dobrý den, je u dialyzovaného, či transplantovaného člověka možné úspěšně... - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Poradna - otázka a odpověď

Otázka:

Dobrý den, je u dialyzovaného, či transplantovaného člověka možné úspěšně vyléčit rakovinu?A jaké je procento výskytu této nemoci u této skupiny lidí? Děkuji.

Odpověď:

20. 1. 2012, 00:00
Problematika je odlišná u transplantovaného a u dialyzovaného pac. U transplantovaného pac. treba brať do úvahy imunosupresívnu liečbu, ktorá má zabrániť rejekcii darovaného orgánu. Tá znižuje obranyschopnosť pac. a zvyšuje riziko objavenia sa infekčných a nádorových ochorení. Nádorové choroby sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia u transplant.pac. (po chorobách srdca a ciev a infekčných chorobách). Prevalencia v Europe dosahuje cca 20-30% a z cca 50%sú to nádory kože. Liečba a vyliečenie závisi od včasnosti diagnostiky a daného typu nádoru. Nádorové ochorenie u dialyzovaného pac. sa v zásade nelíšia od ostatnej populácie. Je však treba podotknúť, že nádorové ochorenie môže predchádzať dialýze - nádor obličky, ktorý je príčinou odobratia obličky a následné ev.zaradenie do dialyzačného programu, nádor dolných moč.ciest, kde následne treba upraviť vývod.moč. cesty. U dialyzovaného pac. je treba upraviť dávky liekov - aj chemoterapeutik, tiež tu vyvstáva otázka rádiotherapie. Vo všeobecnosti je treba povedať, že výskyt nádorových komplikácii je v populácii pac. dialyzovaných vyšší a ešte vyšší u transplantovaných ako u bežnej populácie. Je preto treba starostlivo zvážiť otázku vhodnosti a načasovanie transplantácie a následne zvýšené sledovanie pac.Samotná liečba naráža na niektoré omedzenia (vid vyššie), ktoré úspech vyliečenia znižujú, ale pri skorom odhalení ochorenia je pravdepodobnosť vyliečenia vyššia, samozrejme v závislosti od druhu nádoru.
Is this Dotaz useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Dotaz is useful.