Dobrý den, jsem 6 let po TX ledviny, docházím 1x... - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Poradna - otázka a odpověď

Otázka:

Dobrý den, jsem 6 let po TX ledviny, docházím 1x měsíčně na plazmaferézy, mám částečný invalidní důchod a ZTP. V současné době studuji. Chci se zeptat, zdali při hledání zaměstnání mám povinnost uvádět invaliditu, nemůže mě to znevýhodnit vůči ostatním uchazečům? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

14. 4. 2011, 00:00
Dobrý den, zákon Vám výslovně neukládá povinnost uvádět Vaše zdravotní postižení při hledání práce. Podle zákona č. 198/2009 Sb., antidiskriminačního zákona, máte rovná práva při přístupu k zaměstnání jako ostatní osoby. Na druhé straně např. úřady práce vedou evidenci osob se zdravotním postižením, kterým poskytuje služby při vyhledávání zaměstnání. Je pravděpodobné, že i personální agentury budou žádat informace o Vašem zdravotním stavu, zejména pokud práce, o kterou máte zájem, je fyzicky náročná či je k ní třeba určité zdravotní způsobilosti. Úřadu práce, hodláte-li jeho služeb využívat, potřebné údaje sdělit musíte (nesmíte uvádět nepravdivé skutečnosti, jinak se vystavujete riziku postihu). Úřad ale Vaše data bude využívat pouze k zákonnému účelu a musí je chránit proti zneužití. Nemusíte se tedy obávat znevýhodnění. Pokud jde o personální agentury, je situace obdobná, ovšem se třemi podstatnými rozdíly: a) v případě, že se Vás nezeptají na Váš zdravotní stav, nemusíte o něm hovořit; b) v případě, že se Vás zeptají, nemusíte odpovědět, ovšem je třeba brát v potaz, zda zdravotní postižení může či nemůže mít vliv na výkon dané práce; c) v případě, že odpovíte nepravdivě, nehrozí Vám správní postih, ale jednakl byste mohl odpovídat za škodu, která uvedením nepravdivé informace může vzniknout personální agentuře, jednak by se dala zvažovat odpovědnost trestní (i když není příliš pravděpodobné, že by takové jednání bylo jako trestný čin posouzeno). V každém případě lhát nedoporučuji. Pravděpodobně budete stejně poslán na vstupní zdravotní prohlídku, při níž se ozřejmí, zda splňujete či nesplňujete zdravotní předpoklady pro výkon dané práce. Pokud jde o kontakt s potenciálním zaměstnavatelem, platí opět to, že mu nemusíte o Vašem zdravotním stavu žádné informace sdělovat (ovšem viz poznámka o vstupní prohlídce), pokud se na ně nezeptá. Pokud se zeptá, ale v dané pozici (práci) nemůže Vaše postižení ovlivnit Váš výkon, můžete odpovědět např. "nemám žádné zdravotní problémy, které by mne při této práci omezovaly". Naopak pokud postižení pracovní výkon ovlivní popř. budete potřebovat zvláštní podmínky při práci, je třeba, abyste to zaměstnavateli sdělil. Pak bude vhodné doložit dokumenty o Vašem zdravotním stavu, protože zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osovy se zdravotním postižením, mají určité výhody. Ještě pro úplnost - údaje o zdravotním stavu jsou tzv. citlivé údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje smí zaměstnavatel popř. personální agentura zpracovávat jedině a) s Vaším výslovným souhlasem, přičemž před jeho udělením musíte být poučen o rozsahu osobních údajů a účelu jejich zpracování, kdo bude jejich správcem, a po jaké období budou zpracovávány, jakož i o tom, že můžete souhlas kdykoli vzít zpět a dalších vašich právech; nebo b) je zpracování nezbytné pro dodržení povinností a práv správce (tedy zaměstnavatele či agentury) odpovědného za zpracování v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti stanovené zákonem. S pozdravem Petr Doubrava
Is this Dotaz useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Dotaz is useful.