Dobrý den, V současné době jsem léčen pulsy Endoxanu. Byl... - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Poradna - otázka a odpověď

Otázka:

Dobrý den, V současné době jsem léčen pulsy Endoxanu. Byl jsem poučen, že tento lék může být příčinou neplodnosti, ale více nevím. Zajímá mě, jestli se dá riziko neplodnosti vyjádřit třeba procentuálně a zda se jedná o "postižení" dočasné, nebo trvalé. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

3. 8. 2011, 00:00
Byl jste poučený správně. Při léčbě Endoxanem (cyklofosfamid) a alespoň 6 měsíců po jejím skončení by muž neměl zplodit dítě a žena otěhotnět. Endoxan je chemoterapeutikum, má mutagenní účinky (může poškodit lidský zárodek) a genotoxické účinky (může poškodit genetický materiál, který nese mužská pohlavní buňka spermie v hlavičce, u ženy je genetický materiál uložený ve vajíčku). Během léčby a po léčbě by proto muže i žena měli používat některou z účinných antikoncepčních metod. Nejméně 6 měsíců po skončení léčby Endoxanem, pokud si pár přeje mít dítě, by muž měl mít vyšetřený spermiogram (ejakulát si muž odebere masturbací, po zkapalnění laborant provede zhodnocení spermiogramu: určí počet spermií, pohyblivost a morfologický tvar). Po některých typech chemoterapie dojde k vymizení spermií z ejakulátu (azoospermie, v ejakulátu nebyla nalezena žádná spermie). Pokud by spermie v ejakulátu byly, doporučovala bych provést nejen spermiogram, ale v některém z center asistované reprodukce i speciální vyšetření, které ozřejmí, zda spermie nebyly poškozeny. Provedení genetické konzultace je rovněž vhodné.
Is this Dotaz useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Dotaz is useful.