Můj otec se chystá na dialýzu - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Poradna - otázka a odpověď

Otázka:

Můj otec se chystá na dialýzu. Je mu 80 let a má slabé srdce. Je pro něj vhodná arteriovenózní spojka, nebo je pro něj lepší dialyzační katétr?

Odpověď:

9. 12. 2020, 17:14
Posouzení vhodnosti cévního přístupu musí být v takových případech individuální. Nutné je zhodnotit výsledek echografického vyšetření srdce, posouzení tzv. ejekční frakce levé komory a přítomnosti případných chlopenních vad. V případě závažného snížení ejekční frakce (údaj, díky němuž může lékař posoudit, s jakou účinností pumpuje levá komora krev do těla, popř. pravá komora krev do plic – pozn. redakce) nebo přítomnosti závažné vady pak našití arteriovenózní spojky nedoporučujeme. Často se to týká pacientů, kteří trpí opakovaným srdečním selháním, klidovou dušností nebo dušností při malé námaze. Naopak u pacientů s menší vadou je našití spojky vhodnější než permanentní dialyzační katétr. Ten je spojen s výskytem infekčních komplikací a trombóz, což může být příčinou nedostatečné účinnosti dialýzy. Přiměřený průtok (500–1000 ml/min) AV fistulí srdce příliš nezatěžuje. Navýšený průtok krve je totiž „nízkoodporový“, tedy krev volně přechází z tepny do žíly, a proto srdci nevzniká vyšší pracovní zátěž. Podmínkou jsou zdravé nebo jen málo postižené srdeční chlopně.
Is this Dotaz useful? Useful Useless 0 of 0 people say this Dotaz is useful.