Intermitentní močová katetrizace
Témata: 

Intermitentní močová katetrizace

Intermitentní cévkování je vhodné pro mnoho pacientů s poruchou močení způsobenou nervovým onemocněním včetně pacientů s paraplegií, deformacemi páteře nebo jinými postiženími páteře či míchy.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Intermitentní močová katetrizace močového měchýře je metoda vyprázdnění měchýře cévkou zavedenou přes močovou trubici nebo uměle vytvořený cévkovatelný kanál. Ten je zpravidla vyveden z močového měchýře na stěnu břišní nebo do pupeční jizvy. Vytváří ho lékař u pacientů, u nichž je katetrizace přes močovou trubici technicky obtížně proveditelná nebo zcela nemožná, případně dlouhodobě špatně snášená.

Variantou intermitentní katetrizace je trvalé zavedení cévky přes močovou trubici nebo katetru vpíchnutého přes podbřišek přímo do močového měchýře. Takto zavedené cévky je nezbytné po nějaké době pravidelně vyměňovat. Nevýhodou tohoto řešení je osidlování katetru bakteriemi, které může být příčinou zánětu i tvorby močových kamenů. Navíc dlouhodobé zavedení cévky do močové trubice může u mužů a chlapců vést k jejímu zúžení.

Autokatetrizace

Intermitentní močovou katetrizaci ve většině případů provádí po zacvičení pacient sám. Tam, kde to není z různých důvodů možné, může výkon provádět zdravotní personál nebo rodina.

Způsoby intermitentní močové katetrizace

1. Sterilní – pro každou katetrizaci se používá nová sterilní cévka, která se zavádí za sterilních podmínek. V nemocnici se obvykle provádí u nemocných se sníženou imunitou a rizikem vzniku závažné infekce.

2. Čistá – cévkování je prováděno jednorázovým sterilním katetrem. Může se použít i katetr samosmáčitelný, jehož lubrikovaný povrch se buď aktivuje namočením vodou, nebo je aktivní již z výroby. Metoda je určena pro dobře spolupracující nemocné s nízkým rizikem infekce.

3. Bezdotyková – je upřednostňována u nemocných, kteří při režimu čisté katetrizace trpí opakovanými infekcemi močových cest. K cévkování se používá vždy nový katetr, který je zpravidla lubrikován již při výrobě. Cévky jsou baleny ve speciálním obalu a ten umožňuje zavedení katetru bez přímého dotyku ruky. Při správném provedení splňuje bezdotyková metoda kritéria sterilní katetrizace.

Rizika intermitentní katetrizace

Nejobávanějším rizikem intermitentní katetrizace je zavlečení bakterií do močových cest a vznik infekce. Při dodržení zásad čisté katetrizace je však toto riziko velmi nízké a většina pacientů podporu antibiotik nepotřebuje. Ani sterilní technika však nezaručuje, že do těla nebude zavlečena infekce, proto se vysoce rizikovým nemocným podávají nižší dávky antibiotik. Při propuknutí infekce se zahajuje léčba antibiotiky v léčebné dávce.

Přehled katétrů a příslušenství