Jak se tvoří v ledvinách moč
Témata: 

Jak se tvoří moč

Každý den naše tělo zpracuje vše, co mu nabídneme i nenabídneme – potravu, nápoje, léky, ostatní látky z vnějšího prostředí…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Každý den naše tělo zpracuje vše, co mu nabídneme i nenabídneme – potravu, nápoje, léky, ostatní látky z vnějšího prostředí i látky sobě vlastní. Aby nedošlo k poruše vnitřního prostředí organismu a jeho rozvratu, musí se organismus pravidelně od odpadů látkové přeměny očistit. Nejvýznamnějším orgánem, který se zásadním způsobem na této očistě podílí, jsou ledviny . Ledviny a močové cesty jsou schopny z těla vyloučit různé zplodiny látkové přeměny, soli, vodu, hormony, vitaminy a škodliviny.

Ledviny mají funkci filtru

Ledviny jsou párový orgán, který si můžeme představit jako filtr, jímž protéká krev plná odpadních látek. Z ledvin vytéká očištěná krev a moč – tekutina obsahující odpadní látky a nadbytečnou vodu. Moč se z ledviny sbírá v ledvinné pánvičce a z ní se močovodem dostává do močového měchýře. Zde se shromažďuje a čeká na pokyn k vyprázdnění.

Odtok moči není samovolný

Při močení odtéká moč z těla ven močovou trubicí. Není ale žádoucí, aby odtékala nepřetržitě, proto je její odchod regulován. Mezi močovým měchýřem a močovou trubicí najdeme dva svěrače. Vnitřní svěrač je vůlí neovladatelný, druhý, zevní svěrač můžeme vůlí ovládat. Oba svěrače jsou stále stažené, aby bránily samovolnému odtoku moči. Svěrače se otevírají jen při močení, které je z velké části reflexním dějem.

Pokyn pro vymočení udávají senzory

Močový měchýř, v jehož stěně jsou umístěny senzory tlaku, má objem 600–1 200 ml. Při naplnění 150–400 ml obvykle člověk pociťuje nucení na močení. Vzniká totiž tlak na stěnu močového měchýře i na senzory. Močení je zahájeno stažením svaloviny močového měchýře. Tlak uvnitř měchýře se výrazně zvýší a otevře se vnitřní svěrač. Následně se otevře zevní svěrač. Zevní svěrač je však ovladatelný vůlí, proto můžeme močení do jisté doby oddálit. Jakmile se otevřou oba svěrače, je cesta odtoku moči volná.

Moč v číslech

  • za 24 hodin se vytvoří přibližně 1–1,5 litru moči
  • 95 % objemu moči tvoří voda
  • obsahuje 3 % dusíkatých látek (kyselina močová, močovina)
  • obsahuje 2 % anorganických solí (chloridy, fosforečnany, uhličitany, sírany)
  • pH 5–7
  • moč neobsahuje cukr, krev ani bílkoviny

Retence moči

Pokud moč nemůže z močového ústrojí odcházet a hromadí se v něm, hovoříme o retenci moči.

Máte problémy s retencí moči a hledáte vhodné pomůcky? Navštivte stránky actreen.cz vytvořené speciálně pro pacienty s potížemi s vyprázdněním močového měchýře.