Zvládnete katetrizovat své dítě? - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Zvládnete katetrizovat své dítě?

Děti, které se nemohou v důsledku nemoci samy vymočit, je potřeba pravidelně katetrizovat.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Katetrizací se rozumí vyprázdnění močového měchýře pomocí plastové hadičky. Ta může být zavedena trvale (permanentně), ale pokud to zdravotní stav dítěte dovolí a rodiče to zvládnou, je pro dítě výhodnější zavádět několikrát denně (intermitentně) jednorázový katétr. V tomto případě hovoříme o čisté intermitentní katetrizaci (ČIK). Je-li vyprazdňování prováděno správně, nevede ke komplikacím, které mohou provázet trvalý katétr. Jednou ze zásad správné techniky katetrizace je, že by měla probíhat v čistotě, tedy po omytí rukou i genitálií vodou a mýdlem. Návod, jak provádět čistou intermitentní katetrizaci, poskytuje mnoho informačních brožur lékařských poraden i výrobců katétrů. Rodiče se ale nemusí bát, že by byli odkázáni pouze na ně. Katetrizační techniku naučí je i jejich dítě ošetřující personál, který jim bude stále na blízku, pokud by si nevěděli rady.

Proč se mé dítě nedokáže samo vymočit?

Důvodem k provádění čisté intermitentní katetrizace je nefunkční močový měchýř. U dětí se většinou jedná o jeho vrozené vady, úrazy či poškození, ať již původu nervového, například roztroušené sklerózy nebo po přerušení míchy, či jiné chronické nemoci, jakou je třeba cukrovka. Intermitentní katetrizaci dětí mohou provádět rodiče a v dospělejším věku i děti samotné. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý proces, je nutné techniku katetrizace dobře zvládnout a naučit sebe i své dítě dodržovat všechny hygienické zásady, protože dospívající se již mohou katetrizovat sami

Pomůže speciální poradna

Většina nemocnic, kde se děti s poruchou vyprazdňování léčí, provozuje i specializované poradny, které se nácviku katetrizace věnují a rodinám poskytují stálou odbornou i psychologickou podporu. Nácvik katetrizace zde probíhá nenásilnou formou s využitím řady pomůcek, mezi něž patří v mnoha případech i hračky

Co se naučíte v poradně

Kurz katetrizace v odborné poradně má tři části. Tou první je teorie, po níž následuje praktická část. Rodiče nakonec získají informace o nároku na zdravotnické prostředky. Teoretická výuka probíhá ideálně za přítomnosti obou rodičů i dítěte. Zdravotní sestra jim vysvětlí správnou techniku a postup intermitentní katetrizace, doporučí vhodné pomůcky a upozorní na možná úskalí. Důležitou součástí je seznámení s tím, jak předcházet komplikacím. Rodiče se také dozvědí, co dělat v případě, že pomůcky nejsou vhodné, nebo když se objeví zdravotní problémy, jako je zánět nebo krvácení z močové trubice. Pracovníci poradny jsou i psychology a připraví rodiče na otázky, které jim dítě nutně položí. Např.: Proč se musím cévkovat? Bude to bolet? Bude to pak dobré? Jak to budu dělat ve škole, nebudou se mi děti smát? Budu ještě někdy čůrat normálně? Bude to vědět paní učitelka?

Po zvládnutí teorie následuje praktická část. Ta je časově nejnáročnější, ale nelze ji uspěchat. Klíčovým momentem je zklidnění dítěte. Děti tuší, že se blíží něco nepříjemného, a obávají se bolesti. Pro zmírnění nepříjemných pocitů se doporučuje používat lubrikované a hydrofilní jednorázové katétry. Je nezbytné si uvědomit, že pro zachování zdraví dítěte se musí katetrizace provádět pravidelně, za čistých podmínek a s vhodným typem katétrů.

Ve třetí části zaškolení se rodiče dozvědí, že při plné čisté intermitentní katetrizaci má jejich dítě nárok na sedm katétrů denně. Pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem. Jednorázový katétr by měl být lubrikovaný nebo hydrofilní, abychom předešli poškození močové trubice. Rodina také získá kontakty na pracoviště, na které se může obrátit v případě komplikací nebo když si nebude vědět rady.

Co rodičům intermitentně katetrizovaných dětí vzkázat? Že se katetrizace bát nemusí. S trpělivým přístupem k dítěti a s pomocí odborníků ji určitě zvládnou.