Co byste měli vědět o močových cestách - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Co byste měli vědět o močových cestách

Stavba a funkce močových cest Cílovou skupinou našeho článku a předpokládanými čtenáři jsou pacienti s roztroušenou sklerózou a jejich blízcí.…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Stavba a funkce močových cest

Cílovou skupinou našeho článku a předpokládanými čtenáři jsou pacienti s roztroušenou sklerózou a jejich blízcí. Chceme vám pomoci pochopit některé souvislosti, a proto si dovolíme vysvětlení zjednodušit a přiblížit těm z vás, kteří se nevzdělávali v urologickém oboru. Ze zkušeností z urologických ordinací jednoznačně vyplynulo, že pokud pacienti pochopí anatomii a funkci močových cest, mnohem lépe spolupracují a jejich léčba je mnohem úspěšnější.

  1. ANATOMIE MOČOVÝCH CEST

Močové cesty se zjednodušeně skládají z ledvin a močovodů, tedy z horních močových cest, a z močového měchýře a močové trubice se svěrači, což jsou dolní močové cesty (obrázek 1).

  1. FUNKCE MOČOVÉ SOUSTAVY

Ledviny

Cílem tkáně (parenchymu) ledvin je přefiltrovat krev a odstranit z ní škodlivé a nadbytečné látky. Za minutu proteče ledvinami asi 1,2 litru krve, za den tedy téměř neuvěřitelných 1 700 litrů. Tento ledvinový filtr se skládá z cévních klubíček – nefronů – kterých je asi milion. Filtrací krve vznikne za 24 hodin přibližně 180 litrů primární (první) moči, která se zase v kanálcích ledvin z větší části resorbuje (vstřebá) zpět do krve. Tak vzniknou cca 2 litry definitivní moči. Tento „odpad“ se postupně shromažďuje v močovém měchýři a několikrát denně se vylučuje z těla ven.

Představme si, že tkáň ledviny vypadá jako molitanový filtr. Na jednom konci do něj krev přitéká, přefiltruje se a po oddělení moči na druhém konci odtéká přefiltrovaná krev (obrázek 2).

Aby moč s odpadními látkami z ledviny dobře odtékala a filtr mohl správně fungovat, musí být v ledvinné pánvičce (4) nižší tlak tekutiny (hydrostatický tlak) než ve tkáni (filtru) ledviny.

Dolní močové cesty

Nyní si pojďme vysvětlit, jak fungují dolní močové cesty, tedy močový měchýř a močová trubice se svěrači. Stěny močového měchýře i svěrače jsou tvořeny několika vrstvami svalů, které jsou řízeny nervovými vlákny z míchy a mozku. Hlavním úkolem močového měchýře je shromažďovat moč, která přitéká z ledvin. Při tomto jímání musí být uvnitř močového měchýře nízký tlak. Svalovina v jeho stěně je relaxovaná (uvolněná). Pokud se močový měchýř dostatečně naplní, u zdravého člověka objemem cca 300 až 400 ml moči, informuje o své náplni míchu a mozek a ty vydají následující pokyny:

  1. vzbudí nutkání navštívit toaletu,
  2. spustí reflex s příkazem svalovině močového měchýře, aby se kontrahovala (smrštila)
  3. současně nařídí svěračům, aby se uvolnily.

Výsledkem těchto dějů je, že se volně, bezbolestně a bez tlačení vymočíme. Funkci močového měchýře lze tedy zjednodušeně rozdělit do dvou fází (obrázek 3):

  1. fáze jímací: močový měchýř shromažďuje moč přitékající z ledvin, svalovina ve stěně močového měchýře je relaxovaná (uvolněná) a v močovém měchýři je nízký tlak (cca do 20 cm vodního sloupce). Svalovina svěračů je v této fázi kontrahovaná, moč spontánně neuniká ven z těla. V této fázi bychom o močovém měchýři neměli vůbec vědět, neměli bychom mít žádné pocity nutkání na močení ani bolesti.
  2. fáze vyprazdňovací (močení): močový měchýř aktivně vytlačuje moč přes uvolněné svěrače a močovou trubici ven z těla, svalovina močového měchýře je kontrahovaná a svalovina svěračů je relaxovaná.

Spojené nádoby

Další důležitou informací, kterou pacient potřebuje vědět, je, že se močové cesty chovají jako spojené nádoby. Pokud se z nějaké příčiny v močovém měchýři vytvoří vyšší tlak, přenáší se zpět do horních močových cest a do ledvinné pánvičky. Stlačuje se parenchymový v ledvinách a dochází ke změnám poškozujícím funkci ledviny, které mohou být při delší časové expozici nevratné (obrázek 4). V důsledku špatné filtrace zůstávají v krvi odpadní látky, zejména sloučeniny dusíku a nadbytečný draslík, které organismu škodí. Tento stav nazýváme uremie (hromadění dusíkatých látek). Draslík při vysokých koncentracích v krvi ohrožuje funkci srdce. Při výskytu vysokých koncentrací odpadních látek v krvi někdy nezbývá jiná možnost než použití vnějšího krevního filtru, tedy provedení hemodialýzy, při níž je krev očištěna přístrojově.

Hlavním cílem péče urologa je předejít včas u nemocného s roztroušenou sklerózou poškození ledvin. Nejdříve je potřeba pomocí urologického vyšetření najít příčinu poruchy močových cest a pokusit se o nápravu. Pokud to není možné, tak nasadit takovou léčbu, která by močové cesty, a zejména ledviny ochránila před poškozením.

V dalším dílu našeho seriálu se budeme věnovat vyšetření v urologické ambulanci, abyste věděli, co vás v ordinaci čeká a že není nutné se tohoto vyšetření obávat.

Autor: MUDr. Monika Hanáková

MUDr. Monika Hanáková je lékařka se specializací v urologii. Tomuto oboru se věnuje již 30 let.

Specializuje se zejména na poruchy funkce močové soustavy u neurologických onemocnění. Pracuje v Urologické ambulanci UROMEDA a také na Urologii Úrazové nemocnice Brno. Je členkou českých i evropských odborných společností (Česká urologická společnost, Urogynekologická společnost, Evropská urologická asociace).