Co je stomie?
Témata: 

Co je to stomie?

Stomie evokuje podobnost se stomatologií, tedy zubním lékařstvím. Společný je však pouze řecký základ slova „stoma“ (ústa, v přeneseném významu otvor).

Tisk
E-mail
Sdílejte

Stomie je trvalý nebo dočasný vývod dutého orgánu, nejčastěji střeva nebo močových cest, na povrch těla. Vytvořením stomie se mění režim odchodu moči nebo stolice z vůlí ovládatelného na neovladatelný s nutností používání stomických pomůcek.

O stomii lékař rozhodne v případě, že není možné jiné řešení. I když se díky stomii často výrazně zlepší příznaky základního onemocnění, nebo se dokonce podaří základní onemocnění zcela vyřešit, přináší stomie do života pacienta určitá režimová opatření, která musí dodržovat.

Stomie může pro pacienta znamenat i psychickou zátěž. Dnešní medicína ale stomikům nabízí jak pomoc specializovaného zdravotnického personálu – stomické sestry, tak pomoc pacientských organizací a sdružení – kluby stomiků, ale i celou řadu stomických pomůcek, s nimiž je možné se zařadit do normálního života a kvalitně ho prožít.

Jak se stomie dělí?

Stomie může být dočasná, vytvořená na přechodnou dobu, ta má za úkol podpořit léčebný proces základního onemocnění. Stomie trvalá je indikována při závažných, například onkologických onemocněních. Pacient s ní žije po zbytek svého života.

Podle toho, který orgán na povrch těla vyveden, dělíme stomie na:

  • Kolostomii – nejčastější typ stomie, vývod tlustého střeva. Otvor je většinou umístěn v levém podbřišku.
  • Ileostomii – méně častý vývod tenkého střeva. Otvor bývá umístěn v pravém podbřišku.
  • Urostomii – nejméně častý typ, jde o vývod močovodu.

Kromě vývodu střeva a močových cest ještě existuje stomie zajišťující vstup do průdušnice (tracheostomie), žaludku (gastrostomie), jícnu (esophagostomie) a další typy.

Stomie slouží jednak k odvádění obsahu dutého orgánu, například stolice nebo moči. Tato stomie se nazývá derivační. Pokud pacient nemůže přijímat potravu, lze stomií naopak do těla potravu dodávat a pak mluvíme o stomii výživové nebo výživné.