Komplikace stomií
Témata: 

Komplikace stomií

Konzultace kýly s lékařem

Po vytvoření stomie se mohou komplikace dostavit v různých etapách – hned nebo krátce po operaci stomie anebo 1 až 3 měsíce po operaci jako pozdní komplikace.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Pooperační komplikace

Ihned po operaci se mohou objevit pooperační potíže, jako zvracení, kašel, teplota a bolesti. Pokud je ovšem dodržena správná předoperační příprava, výskyt a závažnost těchto obtíží nebývají významné.

 

Časné komplikace

Krátce po operaci mohou vzniknout tyto komplikace:

 

  • Krvácení – drobné pooperační krvácení z okraje stomie je běžné. Bývá způsobeno manipulací se stomickými pomůckami. Stačí přiložit malý tamponek a za několik vteřin krvácení samo ustane. Větší krvácení, jehož původ je uvnitř stomie, vyžaduje konzultaci s lékařem.
  • Kožní komplikace – bývá způsobena zatékáním pod stomickou pomůcku. Zkušená stomasestra snadno určí příčinu a dokáže ji eliminovat.
  • Nekróza okraje stomie – příčinou bývá nedostatečný přítok krve do tkáně způsobený chybou operatéra nebo špatným ošetřováním (např. pomůcka při špatném nalepení zaškrcuje krevní zásobení ve stomii). Změnu barvy okraje stomie a případný zápach je třeba neprodleně konzultovat s lékařem.
  • Píštěle – píštěle v okolí stomie znamenají nepřilnavost pomůcky, podtékání stolice a dráždění okolí. V takovém případě je nezbytné kontaktovat chirurgické pracoviště.
  • Nevhodné umístění stomie – setkáváme se s ní zřídka, většinou pouze u pacientů operovaných v akutním stavu. Špatné umístění stomie omezuje při pohybu, chůzi či sezení, způsobuje obtížnou fixaci pomůcek či zatékání střevního obsahu na kůži a její dráždění. Řešením je reoperace stomie nebo používání vyrovnávací pasty a flexibilních stomických pomůcek.

 

Pozdní komplikace

Jeden až tři měsíce po operaci se mohou objevit pozdní komplikace.

Nejčastější pozdní komplikací je parastomální kýla. Kolem stomie se vytvoří vyklenutí, které znesnadňuje užití stomických pomůcek. Vzniku kýly lze předejít používáním břišního pásu pro stomiky. Pokud dojde k vyhřeznutí střeva, je nutná konzultace se stomasestrou a někdy je vhodné střevo chirurgicky upravit. Vždy je nutno postupovat velmi opatrně a střevo nevracet do původní polohy násilím. Další pozdní komplikací je vtažení stomie, kdy je střevo zataženo i několik centimetrů pod úroveň kůže, což může způsobit i stenózu. Při stenóze je otvor stomie natolik zúžen, že brání odchodu stolice. U špatného vyprazdňování stomie je příčina v dietetických návycích a pitném režimu pacienta. S jejich úpravou pomůže stomasestra.

 

Při zjištění jakékoliv komplikace je nutné kontaktovat stomasestru. Kontakty na stomasestry naleznete na stomici.cz.