Péče o rány - Strana 2 z 4 - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Péče o rány

Péče

Co je to hojení ran

Každý člověk se ve svém životě setkává s různými ranami. Mohou poznamenat jak jeho duši, tak jeho tělo. My si pod pojmem rána představíme porušení celistvosti kůže a péčí o rány na lidském těle se také budeme zabývat. Řekneme si, jak dosáhnout zhojení a zacelení zraněného místa co možná nejrychleji, a jak díky správné péči předejít zhoršení rány.

Další články k tématu:

Stupně proleženin

Proleženiny (dekubity) vznikají často u nemocných s omezenou citlivostí, například po úrazu páteře nebo těch, kteří jsou dlouhodobě v bezvědomí. Jaká místa na těle jsou ohrožena a lze proleženinám předcházet?

Proleženiny (dekubity) vznikají často u nemocných s omezenou citlivostí, například po úrazu páteře nebo těch, kteří jsou dlouhodobě v bezvědomí. Jaká místa na těle jsou ohrožena a lze proleženinám předcházet?

Celý článek >

Prevence a léčba dekubitů pomáhá v nemocnici i v domácí ošetřovatelské péči

Ošetřovatelé, kteří se o špatně pohyblivé či zcela nepohyblivé pacienty starají v domácím prostředí, ale i profesionální zdravotníci řeší často otázku, jaké zdravotnické prostředky a přípravky používat k prevenci vzniku proleženin (dekubitů).

Ošetřovatelé, kteří se o špatně pohyblivé či zcela nepohyblivé pacienty starají v domácím prostředí, ale i profesionální zdravotníci řeší často otázku, jaké zdravotnické prostředky a přípravky používat k prevenci vzniku proleženin (dekubitů).

Celý článek >

Kůže a její stavba

Kůže je největším orgánem lidského těla. Její plocha závisí na tělesných proporcích, u dospělého může zaujímat až 2 m2 a…

Celý článek >

Funkce kůže

Kůže je orgánem mnoha funkcí, včetně funkce estetické. Pokud někdo trpí kornatěním tepen, určitě na první pohled nevzbudí takovou pozornost,…

Celý článek >

Poškození kůže a rány

Poškozením celistvosti kůže vznikají rány, které se na poměrně široké stupnici závažnosti pohybují od „nic to není“ po rozsáhlá, až…

Celý článek >

Rána a příčiny jejího vzniku

Ránou velmi zjednodušeně nazýváme každé porušení kůže, u ran chronických zasahující hluboko do podkožní tkáně. Léčbou akutních ran se zabývají…

Celý článek >

Rozdělení ran podle rozsahu

Jedním z hledisek, podle kterých rány rozdělujeme, je jejich rozsah. Pokud se poranění týká pouze kůže, mluvíme o ránách jednoduchých,…

Celý článek >

Jak probíhá hojení ran

Příroda věděla, že člověk je velmi zranitelný, proto do jeho genetické výbavy vložila „program hojení ran“, který startuje vždy, když…

Celý článek >

Co pomáhá hojení ran

Hojení ran vyžaduje velkou regenerační schopnost jak buněk, tak tkání. Jak bude hojení probíhat, závisí na mnoha vnitřních i vnějších…

Celý článek >

Vlhké hojení ran

Pojďme se ohlédnout do historie medicíny, abychom si ukázali, kdy bylo vlhké hojení objeveno. Vlhké hojení je známo již od…

Celý článek >