Rány a podpora jejich hojení
Témata: 

Rány

Rány

Můžeme diskutovat o tom, jaké nemoci byly v prehistorii lidstva známy a jaké nikoliv, ale jedno je jisté – úrazy a rány utržené v boji nebo při lovu znali lidé od počátku své existence. Středověcí předchůdci chirurgů si ne náhodou říkali ranhojiči. Ačkoli byly bakterie objeveny až s prvním mikroskopem, již Hippokratés vysledoval, že do rány může proniknout element vyvolávající zánět, který hojení komplikuje. Důležitou součástí ošetřování ran tedy bylo, je a bude předcházení infekci a její potlačení.

V současné době je péče o rány na vysoké úrovni a opírá se o tři pilíře:

  • účinné antiseptické prostředky zabraňující množení bakterií;
  • metodu vlhkého hojení podporující zhojení rány;
  • zdravotnické prostředky umožňující jednoduše provádět vlhké hojení v nemocniční praxi i domácím prostředí.

Další články k tématu:

Poškození kůže a rány

Poškozením celistvosti kůže vznikají rány, které se na poměrně široké stupnici závažnosti pohybují od „nic to není“ po rozsáhlá, až…

Celý článek >

Rána a příčiny jejího vzniku

Ránou velmi zjednodušeně nazýváme každé porušení kůže, u ran chronických zasahující hluboko do podkožní tkáně. Léčbou akutních ran se zabývají…

Celý článek >

Rozdělení ran podle rozsahu

Jedním z hledisek, podle kterých rány rozdělujeme, je jejich rozsah. Pokud se poranění týká pouze kůže, mluvíme o ránách jednoduchých,…

Celý článek >