Enterální výživa - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Enterální výživa

Enterální

Enterální výživa je často podávána v domácích podmínkách. Nejčastějším způsobem podávání enterální výživy v domácích podmínkách je popíjení (sipping). Přípravky pro tento způsob enterální výživy zajišťuje lékař s licencí F016 (výhledově s atestací z klinické výživy), respektive ošetřující lékař na jeho písemné doporučení.

Nemocní dostávají potřebné pomůcky: sety k enterální výživě, pumpy, stojan. Pacienti docházejí na pravidelné kontroly, první bývá za dva až tři týdny po propuštění z nemocnice a následně podle stavu v intervalech šest až osm týdnů. Převazy vstupů do gastrointestinálního traktu provádějí sami nemocní, popřípadě agentury domácí zdravotní péče.

Enterální výživa je přirozeným způsobem zajištění výživy (nutrice) nemocných. Nemá farmakologické nežádoucí účinky a je možno ji podávat neomezeně dlouho. Podmínkou je funkční trávicí trakt. Enterální výživa je třikrát levnější než výživa parenterální a ve srovnání s ní přináší minimum komplikací.

Další články k tématu:

Podání enterální výživy

Brožura Doporučené postupy pro podávání enterální výživy obsahuje základní informace o podávání uměle připravených výživných roztoků do trávicího traktu. Co…

Celý článek >