Klinická výživa - Strana 3 z 4 - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Klinická výživa

Klinická

Klinická výživa slouží k podpoře zdraví i léčby. Pomáhá pacientům lépe překonat období nemoci, rychleji se uzdravit a vrátit se do normálního života. Bylo zjištěno, že v době nemoci se nároky na výživu zvyšují, ale současně mívají v tomto období pacienti z nejrůznějších důvodů potíže s příjmem potravy. Pacienti na lůžkových odděleních nemocnic, děti a starší lidé jsou nejvíce ohroženi rozvojem podvýživy (malnutrice).

Po přijetí do nemocnice se podvýživa rozvine až u 30 % nemocných, ale 20 – 40 % všech pacientů je podvyživených již při přijetí do nemocnice, navíc mohou i dále hubnout. Podvýživa nemusí být vždy patrná a může uniknout pozornosti. V současné době je na výživu v nemocnicích klade stále větší důraz. Nutriční podpoře, které je významným preventivním i léčebným faktorem, se věnují specializovaní zdravotníci.

Nutriční podpora zahrnuje podle závažnosti a zdravotního stavu nemocného pomoc při příjmu vhodné stravy, podávání výživových doplňků doplňujících chybějící živiny, podávání enterální výživy pomocí sondy a pokud nemůže pacient přijímat potravu přes zažívací trakt, podávání výživy do krevního řečiště. Takovou výživu nazýváme výživou parenterální.

Další články k tématu:

Důležité složky výživy

Výživa se skládá z živin. Aby tělo mohlo fungovat správně, nejen že nesmí žádná živina chybět, ale všechny musí být…

Celý článek >

Podvýživa (malnutrice)

Podvýživou nazýváme stav nerovnováhy mezi příjmem živin a jejich potřebou v organismu. Je významným rizikem nemoci, protože zpomaluje uzdravení a…

Celý článek >

Odhad rizika a prevence podvýživy

Panuje mylná představa, že pacient, který si nastřádal dostatečné tukové zásoby, se podvýživy bát nemusí. V době nemoci však může…

Celý článek >

Komu hrozí podvýživa

Podvýživa neboli malnutrice je nedostatek látek potřebných ke správnému fungování celého organismu. Jejich nedostatek nemusí být přitom patrný na první…

Celý článek >

Příčiny nemocniční podvýživy

Onemocnění spojené se zánětlivou odpovědí organizmu je téměř vždy provázeno ztrátou chuti k jídlu. Souvisí to s negativním vlivem prozánětlivých mediátorů (zejména eikosanoidů a cytokinů) na produkci neuromediátorů, které podporují chuť k jídlu.

Onemocnění spojené se zánětlivou odpovědí organizmu je téměř vždy provázeno ztrátou chuti k jídlu. Souvisí to s negativním vlivem prozánětlivých mediátorů (zejména eikosanoidů a cytokinů) na produkci neuromediátorů, které podporují chuť k jídlu.

Celý článek >

Jaké důsledky má podvýživa na průběh onemocnění?

Dopady nedostatečného nutričního příjmu jsou závislé na stavu výživy před vznikem onemocnění. Pokud byl nemocný v předchorobí v dobrém funkčním a nutričním stavu, pak nemusí krátký interval sníženého příjmu stravy průběh jeho akutního onemocnění ovlivnit.

Dopady nedostatečného nutričního příjmu jsou závislé na stavu výživy před vznikem onemocnění. Pokud byl nemocný v předchorobí v dobrém funkčním a nutričním stavu, pak nemusí krátký interval sníženého příjmu stravy průběh jeho akutního onemocnění ovlivnit.

Celý článek >

O podvýživě s profesorem Zdeňkem Zadákem

Pane doktore, nakolik je podvýživa u pacientů v důsledku onemocnění rozšířená a koho se týká?

Pane doktore, nakolik je podvýživa u pacientů v důsledku onemocnění rozšířená a koho se týká?

Celý článek >

Podvýživa může za to, že jsou naši příbuzní v nemocnici dále

S panem Romanem o tom, jak se setkal s problematikou podvýživy.

S panem Romanem o tom, jak se setkal s problematikou podvýživy.

Celý článek >

Informace o podvýživě

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. hovoří o podvýživě pacientů jako důsledek nemoci.

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. hovoří o podvýživě pacientů jako důsledek nemoci.

Celý článek >

Umělá výživa

Pokud je to možné, snažíme se u nemocného udržet normální příjem potravy, kterou přizpůsobujeme tak, aby ji nemocný mohl a…

Celý článek >