Jak se chránit před infekcí v nemocnici - Lepší péče - Nebojte se zeptat vašeho lékaře
Témata: 

Jak se chránit před infekcí v nemocnici

Infekce v místě výkonu představují jedno z rizik každého chirurgického zákroku. Jejich příčinou jsou nozokomiální infekce, často reprezentované rezistentními kmeny bakterií, z nichž…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Infekce v místě výkonu představují jedno z rizik každého chirurgického zákroku. Jejich příčinou jsou nozokomiální infekce, často reprezentované rezistentními kmeny bakterií, z nichž se nejčastěji vyskytuje zlatý stafylokok – Staphylococcus aureus. Tato bakterie je součástí běžné kožní mikroflóry, aniž vyvolává zdravotní potíže. Pokud se ale dostane do operační rány, může způsobit závažné komplikace, zejména pokud je rezistentní na antibiotika.

Péče o pokožku před operací

Důkladná péče o pokožku před plánovanou operací je základem prevence pooperačních komplikací. Jejím cílem je minimalizovat výskyt kožních bakterií, především zlatého stafylokoka. Snížení bakteriální mikroflóry samotným pacientem je prvním důležitým krokem, o další krok se postarají lékaři správnou dezinfekcí operačního pole před samotnou operací. Postup se může lišit podle zvyklostí konkrétního pracoviště, ale měly by být dodrženy tyto základní body:

 

  1. Celková očista – v den operace provede pacient za pomoci ošetřujícího personálu celkovou předoperační očistu. Osprchuje se a umyje se mýdlem s dezinfekční složkou. Při koupeli by si měl také umýt vlasy. Před odjezdem na operační sál jsou vlasy ještě zakryty operační čepicí na jedno použití. Pacient by se měl při sprchování zaměřit především na kožní záhyby a rýhy, kde je koncentrace bakterií největší. Pokud bude prováděn výkon v oblasti břišní stěny, provede se ještě dezinfekce pupku pomocí alkoholového roztoku.
  2. Odstranění ochlupení – dalším nutným opatřením je odstranění ochlupení v místě operačního pole a dezinfekce oholeného místa. Odstranění ochlupení by mělo být provedeno maximálně dvě hodiny před zákrokem.
  3. Několikadenní příprava – v případech některých operací, jako je operace srdce, je požadována několikadenní předoperační očista. Používají se k ní antiseptické dezinfekční prostředky.
  4. Akutní a urgentní zákroky – předoperační dezinfekční přípravu není samozřejmě možné u těchto výkonů provádět.
  5. „Umytí k operaci“ – hygienické mytí a chirurgická dezinfekce rukou zdravotnického personálu jsou základním preventivním opatřením proti infekci v pooperační ráně.
  6. Dezinfekce operačního pole – po chirurgické dezinfekci rukou natře lékař přímo na operačním sále operační pole dezinfekcí. Tím je příprava operačního pole dokončena.

 

Aktivní přístup pacienta k předoperační přípravě

Pacient si před plánovanou operací omývá tělo produkty řady Prontoderm®. Doporučuje se mytí před operací opakovat nejlépe tři po sobě jdoucí dny. Zdravotnické prostředky Prontoderm jsou částečně hrazeny pojišťovnou, proto je škoda této možnosti nevyužít. Stoprocentně zbavit pokožku bakterií bohužel stále ještě není možné, ale kombinací několika účinných postupů se tomu můžeme alespoň přiblížit.

Po operaci

Stav a hojení operační rány záleží i na pacientovi. Základem je důsledná dezinfekce rukou před kontaktem s ránou, ať už se jí dotýká kdokoliv. Je v zájmu zdraví samotného pacienta, aby se kohokoliv, kdo se bude chtít jeho rány dotknout, zeptal, zda si předtím vydezinfikoval ruce. Je to právo každého pacienta a obavy rozhodně nejsou na místě.