Slovníček pojmů k problematice retence moči
Témata: 

Retence moči – slovníček pojmů

Máte obavu, že jsou texty příliš odborné? Připravili jsme pro vás slovníček pojmů, který vám pomůže se ve všech výrazech…

Tisk
E-mail
Sdílejte

Máte obavu, že jsou texty příliš odborné? Připravili jsme pro vás slovníček pojmů, který vám pomůže se ve všech výrazech snadněji zorientovat. Slovníček obsahuje pojmy, které se v textech vyskytují nejčastěji. Všechny termíny jsou podrobněji vysvětleny v článcích o retenci moči.

Actreen® Značka moderních zdravotnických pomůcek firmy B. BRAUN
Akutní Náhlý
Apendix Červovitý výběžek slepého střeva
Autoimunitní, autoimunní onemocnění Onemocnění způsobené imunitním systémem, který poškozuje vlastní organismus
Autokatetrizace Cévkování prováděné pacientem samotným, samocévkování
Bakteriální kolonizace Osídlení bakteriemi
Bezdotykový systém Systém, kdy se pacient nedotýká zdravotní pomůcky rukou
Cévka Měkká silikonová nebo latexová hadička, katetr
Degenerativní onemocnění Onemocnění charakteristické postupným zhoršováním stavu některých buněk nebo orgánů
Epicystostomická cévka Typ trvalé močové cévky katetru zavedené do močového měchýře přímo přes chirurgicky vytvořený otvor v břišní stěně
Evakuace močového měchýře Vyprázdnění močového měchýře
Chronický Dlouhotrvající, vleklý, trvalý
Infekce Nákaza
Inkontinence moči Neschopnost udržet moč
Intermitentní Opakované
Intravezikální tlak Tlak v močovém měchýři
Katetr Měkká silikonová nebo latexová hadička, cévka
Katetrizace Cévkování, vyprázdnění močového měchýře cévkou
Konkrement Kámen
Kontinentní vezikostomie Uměle vytvořený cévkovatelný kanál
Lubrikans, lubrikační Zvlhčující prostředek
Mikce Močení
Mikční reflex Pocit nucení na močení
Neurogenní porucha Porucha související s postižením nervové soustavy
Neurologické onemocnění Onemocnění nervové soustavy
Non-neurogenní dysfunkce Porucha, kde je neurologický nález v normě, a nemocní přesto trpí poruchou funkce močového měchýře
Non-touch technika Bezdotyková technika
Nozokomiální infekce Nemocniční nákaza
Paraplegie Oboustranné ochrnutí dolních končetin
Permanentní Trvalá
močová cévka Cévka, která se zavede do močového měchýře a upevní se tam
Postmikční reziduum Zbytková moč
Punkční epicystostomie Katetr vpíchnutý přes podbřišek přímo do močového měchýře
Retardace startu mikce Prodleva mezi snahou o vymočení a nástupem proudu moči
Retence moči Zadržování moči
Reziduum Zbytek
RS Roztroušená skleróza – degenerativní onemocnění nervové soustavy
Samocévkování Cévkování prováděné pacientem samotným, autokatetrizace
Sclerosis multiplex Roztroušená skleróza – degenerativní onemocnění nervové soustavy
Segment Část, úsek
Spina bifida Rozštěp páteře
Spinální dysrafismy Vrozené vývojové vady páteře a míchy, zejména rozštěpové vady
Stagnace Zastavení, uváznutí
Stáza moči Zpomalení přirozeného pohybu moči
Sterilita 1.   Neplodnost 2. Prostředí bez živých mikroorganismů
Striktura uretry Zúženiny močové trubice
Suprapubická drenáž Odvod moči z močového měchýře přes chirurgicky vytvořený otvor v břišní stěně
Symptomatická uroinfekce Infekce močových cest, která vzniká v důsledku příznaků jiné choroby močových cest
Ureter Močovod
Uretra Močová trubice
Urodynamické vyšetření Vyšetření, které odhaluje poruchy vylučování moči
Urolitiáza Výskyt močových kamenů
Vesica urinaria Močový měchýř