Slovníček pojmů k problematice retence moči
Témata: 

Slovníček pojmů

Lékař

Máte obavu, že jsou texty příliš odborné? Připravili jsme pro vás slovníček pojmů, který vám pomůže se ve všech výrazech snadněji zorientovat.

Tisk
E-mail
Sdílejte

Slovníček obsahuje pojmy, které se v textech vyskytují nejčastěji. Všechny termíny jsou podrobněji vysvětleny v článcích o retenci moči.

Actreen® Značka moderních zdravotnických pomůcek firmy B. BRAUN
Akutní Náhlý
Appendikovesikostomie Nebolestivý kanálek s chlopní sloužící k vypouštění moče cévkou buď v pupku, nebo v pravém podbřišku(vypadá jako malá jizvička)
Autokatetrizace Cévkování prováděné pacientem samotným, samocévkování
Bakteriální kolonizace Osídlení bakteriemi
Bezdotykový systém Systém, kdy se pacient nedotýká zdravotní pomůcky rukou
Cévka Měkká silikonová nebo latexová hadička, katétr
Epicystostomická cévka Typ trvalé močové cévky (katétru) zavedené do močového měchýře přímo přes chirurgicky vytvořený otvor v břišní stěně
Evakuace močového měchýře Vyprázdnění močového měchýře
Chronický Dlouhotrvající, vleklý, trvalý
Infekce Nákaza bakteriemi nebo viry
Inkontinence moči Neschopnost udržet moč
Intermitentní Přerušované
Intravezikální tlak Tlak v močovém měchýři
Katetr Měkká silikonová nebo latexová hadička, cévka
Katetrizace Cévkování, vyprázdnění močového měchýře cévkou
Konkrement Kámen
Kontinentní vezikostomie Uměle vytvořený cévkovatelný kanál (apendikovesikostomie)
Lubrikans, lubrikační Zvlhčující prostředek
Mikce Močení
Mikční reflex Automatický stah močového měchýře při vyprazdňování
Neurogenní porucha Porucha nervů vedoucí k moč. Měchýři a konečníku
Neurologické onemocnění Onemocnění nervové soustavy
Non-neurogenní dysfunkce Porucha, kde je neurologický nález v normě, a nemocní přesto trpí poruchou funkce močového měchýře
Neovezika Chirurgicky nově vytvořený močový měchýř, lze jej vytvořit z tenkého či tlustého střeva samostatně nebo lze našít jako „záplatu“ na pacientův nefunkční močový měchýř
Non-touch technika Bezdotyková technika
Nozokomiální infekce Nemocniční nákaza
Paraplegie Oboustranné ochrnutí dolních končetin
Permanentní močová cévka Trvalá cévka, která se zavede do močového měchýře a upevní se tam
Postmikční reziduum Zbytková moč
Poukaz na zdravotnický prostředek Obdoba receptu na zdravotnické pomůcky. Lze jej uplatnit v lékárně či Prodejně zdravotnických prostředků (Zelená hvězda)
Punkční epicystostomie Katetr vpíchnutý přes podbřišek přímo do močového měchýře
Retardace startu mikce Prodleva mezi snahou o vymočení a nástupem proudu moči
Retence moči Neschopnost se vymočit
Reziduum Zbytek
RS Roztroušená skleróza – degenerativní onemocnění nervové soustavy
Samocévkování Cévkování prováděné pacientem samotným, autokatetrizace
Sclerosis multiplex Roztroušená skleróza – degenerativní onemocnění nervové soustavy
Segment Část, úsek
Spina bifida Rozštěp páteře
Spinální dysrafismy Vrozené vývojové vady páteře a míchy, zejména rozštěpové vady
Stagnace Zastavení, uváznutí
Stáza moči Zpomalení přirozeného pohybu moči
Sterilita Neplodnost nebo čisté prostředí bez živých mikroorganismů
Striktura uretry Zúžení močové trubice
Suprapubická drenáž Odvod moči z močového měchýře přes chirurgicky vytvořený otvor v břišní stěně
Symptomatická uroinfekce Infekce močových cest, která se projevuje nepříjemnými příznaky (pálení, krev v moči, teplota)
Ureter Močovod
Uretra Močová trubice
Urodynamické vyšetření Vyšetření objemu a tlaku měchýře
Urolitiáza Výskyt močových kamenů
Vesica urinaria Močový měchýř